Vijeće je usvojilo izmijenjeni proračun EU-a za 2020. godinu

14.04.2020.

EU stavlja na raspolaganje gotovo sav preostali novac iz ovogodišnjeg proračuna za borbu protiv pandemije COVID-19.

Vijeće je danas, (14. 4. 2020.) pismenim postupkom, usvojilo dva prijedloga kojima se izmjenjuje proračun EU-a za 2020. godinu kako bi se oslobodila sredstva za odgovor na krizu COVID-19

Novac se također stavlja na raspolaganje kako bi se Grčkoj pomoglo u suočavanju sa povećanim migracijskim pritiscima i kao potpora obnovi Albanije nakon potresa.

Ukupne su obveze povećane za 3,57 milijardi eura i iznose 172,2 milijarde eura. Plaćanja su povećana za 1,6 milijardi eura , dosegnuvši ukupno 155,2 milijarde eura.

„Revidirani proračun EU za 2020. oslobađa ključne resurse za rješavanje dosad neviđenih izazova s kojima su suočeni EU i njegove države članice. Naš glavni prioritet je pomoć nacionalnim zdravstvenim sustavima u borbi protiv epidemije COVID-19. Taj će se novac upotrijebiti za financiranje nabave medicinskih potrepština, izgradnju terenskih bolnica i za prebacivanje pacijenata na liječenje u druge države članice,“ izjavio je Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade i ministar financija RH.

Nacrt izmjene proračuna br. 1 povećava obveze za 567 milijuna eura, a plaćanja za 77 milijuna eura.

  • 115 milijuna eura namijenjeno je za mjere sufinanciranja za suzbijanje epidemije COVID-19. To uključuje pomoć državama članicama u vraćanju natovarenih građana kao i nabavku osobne zaštitne opreme zajedničkim nabavkama. Daljnjih 3,6 milijuna eura opredijeljeno je za jačanje Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).
  • 350 milijuna eura bit će dostupno za podršku Grčkoj jer se zemlja suočava sa sve većim migracijskim pritiscima. Sredstva će se koristiti za razvoj prihvatnih kapaciteta, poboljšanje sustava i procedura za azil i poboljšanje zaštite vanjskih granica Grčke i Bugarske. Neke od ovih mjera pomoći će i u borbi protiv COVID-19, jer migranti i izbjeglice predstavljaju vrlo ranjivu skupinu.
  • 100 milijuna eura izdvaja se za podršku obnovi u Albaniji nakon potresa koji je pogodio zemlju 26. studenog 2019. godine.
  • Druge manje prilagodbe provode se za Europsko javno tužiteljstvo, Europski računski sud i ombudsman.

 

Nacrtom izmjene proračuna br. 2 predviđeno je dodatnih 3 milijarde eura preuzetih obveza i 1,53 milijarde eura plaćanja za rješavanje pandemije COVID-19.

2,7 milijardi eura utrošit će se za financiranje pružanja hitne zdravstvene pomoći poput zaliha i distribucije osnovnih resursa, stvaranja privremenih bolnica i prekograničnog prijevoza pacijenata.

Te će se akcije usmjeravati putem Instrumenta za hitnu pomoć (ESI), koji je stvoren 2016. kako bi se nosio s masovnim priljem izbjeglica u Grčku. U tom je cilju Vijeće paralelno usvojilo uredbu za ponovno aktiviranje ESI-ja i proširenje njegova djelokruga.

Preostalih 300 milijuna eura iskoristit će se za povećanje kapaciteta za skladištenje, koordinaciju i distribuciju nužnih medicinskih potrepština, poput zaštitne opreme i ventilatora. Takve će se mjere financirati putem Mehanizma civilne zaštite Unije / resceEU.

 

naslovi

Izmijenjeni proračun EU za 2020. godinu (u milijardama eura)

obveze

Plaćanja

1.

Pametan i uključiv rast

83 930 597 837

72 353 828 442

1a

Konkurentnost za rast i radna mjesta

25 284 773 982

22 308 071 592

1b

Ekonomska socijalna i teritorijalna kohezija

58 645 823 855

50 045 756 850

2.

Održivi rast: prirodni resursi

59 907 021 051

57 904 492 439

3.

Sigurnost i državljanstvo

7 152 374 489

5 278 527 141

4.

Globalna Europa

10 406 572 239

8 944 061 191

5.

uprava

10 271 193 494

10 274 196 704

 

Ostali posebni instrumenti

587 763 000

418 500 000

ukupno

172 255 522 110

155 173 605 917

 

Izmijenjeni proračun povećava za 3,4 milijarde eura obveze iz poglavlja 3 (sigurnost i državljanstvo) višegodišnjeg financijskog okvira (MFF). Taj će se iznos financirati postojećim posebnim instrumentima koje EU može mobilizirati da odgovori na nepredviđene događaje, a to su:

  • ukupna marža za preuzete obveze u iznosu od 2,4 milijarde eura
  • instrument fleksibilnosti u iznosu od 316 milijuna eura
  • marža za slučaj slučajnosti u iznosu od 714,6 milijuna eura

Obveze iz poglavlja 4 (globalna Europa) povećane su za 145 milijuna eura u revidiranom proračunu. Taj se iznos financira iz neraspoređene marže raspoložive u ovom stavku (248 milijuna eura).

Kao rezultat toga, globalna marža za obveze i instrument fleksibilnosti potpuno su iscrpljeni. Stoga, Vijeće je usvojilo izmjenu Uredbe o VFO-u kojom se uklanjaju ograničenja opsega Globalne marže za obveze. Vijeće je također usvojilo prijedlog za prilagodbu iznosa korištenog iz Instrumenta fleksibilnosti kao i prijedlog za korištenje marže za slučaj neželjenog stanja.

 

Sljedeći koraci

Tijekom plenarnog zasjedanja 16. i 17. travnja 2020. očekuje se da će Europski parlament usvojiti svoje stajalište o dva prijedloga izmjena proračunskih prijedloga. 

Nakon što postigne sporazum, proračun će biti usvojen. 

Europski parlament će također usvojiti stav u vezi s tri prijedloga o posebnim financijskim instrumentima.

 

vrh stranice
vrh stranice