Verificirani višak ušteda energije iz prošlih godina ne treba se ponovno dokazivati

28.01.2021.

HUP- Udruga energetike ishodovala je tumačenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se uštede koje prelaze obvezu ušteda iz prošlih godina, a koje će se koristiti za ispunjenje obveze u ovoj godini ne treba ponovno verificirati niti dokazivati. Na taj način, uklonjena je prijetnja dodatnog financijskog i administrativnog troška dionicima sustava obveza energetske učinkovitosti.

Naime, Zakonom o energetskoj učinkovitosti uređeno je da su obveznici sustava obveza opskrbljivači energije koji su u 2019. godini isporučili krajnjim kupcima ukupno više od 300 GWh energije, u 2020. godine obuhvat je proširen na opskrbljivače koji su

isporučili ukupno više od 100 GWh energije, dok su u 2021. i svakoj narednoj godini obveznici svi oni opskrbljivači energije koji isporučuju krajnjim kupcima ukupno više od 50 GWh energije. Za neostvareni dio obveze opskrbljivači plaćaju naknadu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a višak ušteda unutar istog razdoblja mogu prenositi u narednu godinu. Energetske uštede moraju se verificirati i dokazati, što sa sobom nosi određene troškove, a tumačenjem ministarstva potvrđeno je da provedeni postupak vrijedi trajno, neovisno o godini u kojoj se ta ušteda koristi za ispunjenje obveze.

Udruga energetike izražava zadovoljstvo dijalogom s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja u oblikovanju sustava obveze energetske učinkovitosti u okviru kojeg je uspostavljeno obostrano razumijevanje, a ovako regulirane obveze i sustav energetske učinkovitosti potiču opskrbljivače na daljnja ulaganja u mjere energetske učinkovitosti

vrh stranice