Utvrđen način plaćanja zdravstvene zaštite ugovornim partnerima HZZO-a za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

11.04.2020.

Na stranicama HZZO-a objavljeno je odluka Upravnog vijeća od 10. travnja 2020. o načinu plaćanja zdravstvene zaštite ugovornim partnerima HZZO-a za vrijeme trajanja COVID-19 

Upravno vijeće HZZO-a donijelo je odluke kojima se utvrđuje način plaćanja zdravstvene zaštite s obzirom na organizaciju rada prilagođenu posebnim uvjetima tijekom trajanja epidemije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja održivosti i kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite, te funkcionalnost zdravstvenog sustava Republike Hrvatske u cjelini. Time je omogućeno očuvanje radnih mjesta kroz osiguranje sredstava za isplatu plaća i ostalih troškova neposredno vezanih uz provođenje zdravstvene zaštite.

Odlukom o načinu plaćanja ugovornih partnera HZZO-a za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 utvrđen je način plaćanja ugovornim partnerima na primarnoj razini zdravstvene zaštite (PZZ) kao i ugovornim partnerima u izvanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti (SKZZ).

Ugovornim partnerima u PZZ (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštite) isplaćivat će se 30.000 kuna, ako osnovom ugovorenih sredstava iz važećeg ugovora u ožujku i travnju 2020. godine ne ostvare sredstva u iznosu većem od 30.000,00 kuna.

U djelatnosti zdravstvene njege u kući isplaćivat će se iznos u visini 85% maksimalnog mjesečnog iznos sredstava (limita) utvrđenog ugovorom, ako osnovom likvidiranih računa za provedenu zdravstvenu zaštitu za mjesece ožujak i travanj 2020. godine ne ostvare 85% limita. 

Ugovornim partnerima u izvanbolničkoj SKZZ isplaćivat će se iznos u visini 80% limita za mjesece ožujak i travanj 2020. godine, ako ne ostvare izvršenje veće od 80%. Ugovorni partneri koji imaju ugovoreno isključivo provođenje određenih dijagnostičko-terapijskih postupaka ostvarivat će sredstva prema izvršenju. Zdravstvenim ustanovama pod javnom upravom, kojima je vlasnik država ili jedinice lokalne samouprave (Domovi zdravlja, poliklinike i Zavodi), u izvanbolničkom SKZZ-u isplaćivat će se iznos u visini 100% limita.

Iznimno, ugovornim partnerima u PZZ, zdravstvenoj njegi u kući i izvanbolničkoj SKZZ koji su osnovom ugovora u zadnjih 6 mjeseci (rujan 2019. do veljača 2020. godine) ostvarivali manje sredstava od navedenih iznosa isplatit će se prosječni iznos ostvarenih sredstava u zadnjih 6 mjeseci.

Odlukom o načinu plaćanja ugovornih partnera u djelatnosti medicine rada HZZO-a za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 utvrđen je način plaćanja ugovornim partnerima medicine rada. Njima će HZZO isplaćivati razliku između ostvarenih sredstava do 50% utvrđenog limita.

Odlukom o izmjenama Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja utvrđeno je kako će se isplatiti 100% osnovnog iznosa sredstava za zdravstvenu zaštitu u bolničkim zdravstvenim ustanovama (9 posebno ugovorenih postupaka ostaje izvan ove odluke i plaća se po izvršenju).

izvor: https://www.hzzo.hr/utvrden-nacin-placanja-zdravstvene-zastite-ugovornim-partnerima-hzzo-a-za-vrijeme-trajanja-epidemije-bolesti-covid-19/

vrh stranice