Usprkos 300 milijuna kuna investicija privatno zdravstvo i dalje neravnopravan partner

19.11.2018.

Zagreb, 19.11.2018. – Danas je u HUP-u održan okrugli stol na temu „Poticanje i razvoj gospodarstva kroz ulogu privatnog zdravstva u RH“ u organizaciji HUP- Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb. 

Uvodni govor održala je predsjednica HUP-a, Gordana Deranja u kojem je naglasila neiskorišteni potencijal privatnog zdravstvenog sektora: „Zdravstvene udruge tj. privatni poduzetnici u zdravstvu  specifična su kategorija poslodavaca koia u svojem poslovanju velikim dijelom ovise o državnom sustavu i organizaciji zdravstva. U tom smislu uspjeh privatnog zdravstva moguć je  jedino aktivnim sudjelovanjem u procesima kreiranja zdravstvenih politika i kvalitetnijeg reguliranja odnosa u djelatnosti. Privatni poduzetnici u zdravstvu investirali su i investiraju značajna sredstva u  obrazovanje svojih zaposlenika, u vrhunsku, suvremenu opremu i prostor. Privatne zdravstvene ustanove i poduzetnici u zdravstvu i turizmu kao i ukupnom gospodarstvu mogu dati bitno veći doprinos ako nam to omogućite stvaranjem primjerenog okvira za poslovanje i što je osobito važno – za investicije.“

Uvodno izlaganje održala je Jadranka Primorac, predsjednica HUP- Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb u kojem je predstavila analizu koju je HUP proveo u suradnji s Bisnodeom o statusu privatnog zdravstvenog sustava u RH od 2014. do 2017. Održivost zdravstvenog sustava u vremenu brzog razvoja tehnologija, produženja životnog vijeka i drugih faktora ovisit će uvelike o sinergiji privatnog i zdravstvog sustava. Privatne zdravstvene ustanove imaju kontinuiran rast prihoda od 1,8 mlrd kuna u 2013. do 5 mlrd. kuna koliko se očekuje u 2018. godini. Ukupan broj privatnih zdravstvenih ustanova u 2017. iznosio je 1239 ustanova. Također, imali su i kontinuirani rast broja zaposlenih u promatranim godinama s 5859 u 2014. godini na 7548 zaposlenih u 2017. U posljednje tri godine zabilježen je i značajan porast investicija u ovom sektoru – sa 100 na 300 milijuna kuna. Privatne zdravstvene ustanove imaju multiplikativan utjecaj na sve sfere gospodarstva s time što privlače značajan broj turista, a također ove ustanove zapošljavaju velik broj visokoplaćenih profesionalaca i zadržavaju te visokoobrazovane i stručne kadrove u zemlji.

Na panel diskusiji naziva „Poticanje i razvoj gospodarstva kroz ulogu privatnog zdravstva u Republici Hrvatskoj“ sudjelovali su prof.dr.sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva; Gari Cappelli, ministar turizma; zamjenik ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Zvonimir Novak; Jadranka Primorac, predsjednica HUP- Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb i članica uprave Specijalne bolnice Sv. Katarina; prof.dr.sc. Nikica Gabrić, vlasnik i osnivač Specijalne bolnice Svjetlost, Ognjen Bagatin, vlasnik Poliklinike Bagatin i Davor Majetić, glavni direktor HUP-a.

„U Hrvatskoj ima mjesta za privatni zdravstveni sustav. Osnova je sačuvati javno zdravstvo, dostupnost i kvalitetu javnog zdravstvenog sustava no to ne znači da ne postoji prostor i za privatni, a posebno s naglaskom na zdravstveni turizam gdje postoji prostor i neiskorišteni potencijal kojeg treba iskoristiti.“ – izjavio je Milan Kujundžić, ministar zdravstva.

„Dok istovremeno svi pacijenti izdvajaju i do 15% za javno zdravstveno osiguranje, a koriste usluge privatnog zdravstva, postavlja se pitanje zašto ne postoji jača sinergija privatnog i zdravstvenog sustava. Usluga kod privatnika za državu je najjeftinija jer ne mora investirati ni u opremu, ni kadar ni bolovanja ni drugo. Kod nas se radi distinkcija između javnog i privatnog u svemu, a to je potrebno mijenjati, jer za pacijenta je najvažnije da dobije primjerenu i kvalitetnu uslugu. Potrebno je i dalje generirati uključivanje privatnog sektora u zdravstveni sustav“ – izjavila je Jadranka Primorac, predsjednica HUP- Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb

„Liste čekanja su predugačke. Sve što se čeka duže od tri mjeseca trebalo bi biti usmjereno na privatno zdravstvo i zasigurno će se smanjiti to opterećenje na javni sektor.“ – istaknuo je Nikica Gabrić, vlasnik Specijalne bolnice Svjetlost i dodao: „Normalno je očekivati da privatni investitor ulaže u projekte da dobit kasnije može koristiti za daljnji razvoj svoje institucije, a trenutni Zakon o ustanovama to ne omogućava.“

„Nedostaje nam brzine, privatno zdravstvo je agilnije i moramo raditi zajedno. Potrebna nam je jedna osoba u Vladi koja će pokrenuti stvari i dati nam otvorene ruke da počnemo raditi dobre stvari – ovaj okrugli stol stoga je poziv u pomoć, trebamo vas, ali trebamo vas da budemo brži. Ne možemo više čekati, odlaze nam ljudi i odlazit će sve više ako se neke stvari ne promijene. Izvrsni ljudi nam odlaze i uskoro ćemo postati zemlja prosječnih ljudi, u takvoj zemlji ne želim živjeti.“ – izjavio je Ognjen Bagatin, vlasnik Poliklinike Bagatin

„Ne postoji u ovom trenutku nekakva tzv. sveta krava koju ne treba mijenjati i prilagoditi današnjem vremenu, a posebno kako bismo bili u korak s novim tehnologijama i brzim razvojem društva.“ – rekao je Zvonimir Novak, pomoćnik ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta

„Moramo omogućiti privatnim zdravstvenim ustanovama da investiraju u vlastiti razvoj, oprema koju koriste je skupa i bez pravilnih investicija neće biti dovoljno konkurentni na tržištu koje sve brže napreduje. Treba dozvoliti javnim ustanovama da imaju pristup EU fondovima i svim drugim poticajima koji su im sada nedostupni, a sigurno bi imali s time i veći broj novootvorenih ustanova i zaposlenih ljudi koji uplaćuju u zdravstveni sustav.“ – istaknuo je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a

„Postavlja se pitanje zašto smo tretirani kao građani drugog reda i zašto ne možemo kupiti aparat koji nam je potreban kao što mogu poduzetnici u poljoprivredi? Radi se o poduzetničkom aspektu gdje se ne tretira sve poduzetnike u državi jednako.“ – izjavio je Nikica Gabrić i dodao: „Doktori nam odlaze jer im je plaća trenutno premalena, a premalena je zbog visokih nameta i doprinosa koje poduzetnici plaćaju. Potrebno je čim je prije moguće smanjiti opterećenje na plaću kako bi se podigle plaće ovim stručnjacima i kako ne bi otišli u Austriju i druge zemlje.“

„Čekamo da se razriješi problematika sa Zakonom o ustanovama kako bi se privatne zdravstvene ustanove uključile u sektor turizma u potpunosti. U zadnje dvije godine napravili smo što se od nas očekivalo kao Ministarstva i on omogućuje ono što nam zdravstvo trenutno dozvoljava.“ -izrekao je Gari Cappeli, ministar turizma

Na panelu je zaključeno da je potrebno sljedeće:

  1. Uskladiti zakonodavni okvir – trenutno postoji kolizija Zakona o ustanovama i Zakona o trgovačkim društvima koja privatne zdravstvene ustanove stavlja u neravnopravan položaj

 

  1. Uključiti ustanove privatnih osnivača u Strategije i Nacionalne planove - Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva turizma

 

  1. Omogućiti korištenje financijskih sredstava iz EU fondova alociranih za zdravstvo i gospodarstvo

 

  1. Omogućiti poslovanje zdravstvenih ustanova po tržišnim principima pod jednakim uvjetima, bez obzira na vlasničku strukturu

 

  1. Osigurati uvjete da zdravstvo, uz druge gospodarske subjekte postane poželjan segment investiranja koji ravnopravno koristi poticaje za ulaganja

 

  1. Smanjiti porezna i druga opterećenja gospodarstvu kako bi i u ovom sektoru rasle plaće i kako bi se zadržali mladi i visokoobrazovani kadrovi u zemlji.

 

 

vrh stranice