Usporedba cijena goriva (FPC Fuel Price Comparison)

16.03.2021.

U utorak, 16. ožujka održan je sastanak HUP- Udruge energetike, Koordinacije distributera goriva,  na temu implementacije Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, članak 7. stavak 3., odnosno obveze prenesene u nacionalno zakonodavstvo kroz Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva kako bi dala svoj doprinos u završnoj fazi implementacije isticanja usporedbe cijena goriva (FCP) na benzinskim postajama. 

 

HUP- Koordinacija distributera goriva donijela je zaključak kako će izraditi prijedlog uređenja FCP kroz zakonski i podzakonski akt kako bi umanjila rizik visokih troškova prilagodbe benzinskih postaja zahtjevima FPC. Naredni korak je usuglašavanje detalja formata putem kojeg će se kupci goriva informirati o cijenama, dizajn,  a razradit će se i opcije za postavljanje panela za informiranje na benzinskim postajama te zauzeti stav oko teritorijalne pokrivenosti FPC. 

Usuglašen prijedlog članova prezentirat će se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao podloga za najavljenu izmjenu Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i izradu Pravilnika kojim će se urediti FCP.


Podloga:

Europska komisija izdala je provedbenu Uredbu 2018/732 u svibnju 2018. o zajedničkoj metodologiji za uspostavu jediničnih cijena alternativnih goriva  u skladu sa Direktivom 2014/94/EU,  s obavezom  primjene 24 mjeseca nakon stupanja na snagu te je pripremljen Programme Support Action (PSA) kako bi ujednačio stavove i predložio rješenja za uspostavu FPC na benzinskim postajama i poslužio kao potpora državama članicama u implementaciji članka 7.3.

Kao dio razrade Programa,  devet država članica EU (među kojima i Hrvatska) pristupila je PSA i pripremilo je “ FPC4Consumers”  2019.  godine. Oblikovanju stava RH doprinijela je HUP- Koordinacija distributera goriva koja je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dala mišljenje na postavke, a članice HUP-a sudjelovale su u pilot- projektu ispitivanja. Pilot projekt usporedbe cijena konvencionalnih i alternativnih goriva proveo se u siječnju 2020. godine na benzinskim postaja smještenih na teritoriju Republike Hrvatske u urbanim područjima, TEN-T osnovnoj mreži i TEN-T sveobuhvatnoj mreži. Anketa je provedena na sveukupno 400 vozača/potrošača po jednoj benzinskoj postaji.

Europska udruženja iz područja maloprodaje derivata pripremila su preporuke za FPC kako bi se zahtjev sveo na razumnu i provedivu mjeru. Usporedno, HUP- Koordinacija distributera goriva se i na nacionalnoj razini zalagala da obveznici FPC budu samo one benzinske postaje koje uz konvencionalna goriva imaju i alternativna goriva u ponudi. Upozorila je kako bi kriterij od 10% obuhvata mogao biti previsok za mala tržišta poput hrvatskog jer države članice imaju različitu dinamiku uvođenja alternativnih goriva na tržište, a udio benzinskih postaja koje ih nude varira od države do države, pri čemu treba uzeti u obzir i prosječnu starost nacionalnog voznog parka. Zalagala se da se državama članicama ostavi sloboda i prostor da FPC urede adekvatno tržištu i situaciji. Ministarstvu je ukazano kako benzinske postaje nemaju podatke o prosječnim prodajnim cijenama goriva te im se u svrhu ispunjavanja obveza FPC ti podaci trebaju dati na raspolaganje kako bi mogli informirati kupce.

Preporučena metodologija od strane Komisije je u konačnici povoljna za članice HUP-a i uklopila je prijedloge koje smo zajednički kreirali s drugim europskim distributerima, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je uvažilo obrazloženje HUP- Koordinacije distributera goriva:  organiziralo je prikupljanje i obradu podataka o cijenama goriva te je izradilo web stranicu s koje se preuzimaju podaci o prosječnim cijenama goriva u prethodnom tromjesečnom razdoblju.

vrh stranice
vrh stranice