Uspješno održana radionica Menadžment u zdravstvu u organizaciji HUP-Udruge privatnih poliklinika

10.04.2024.

HUP-Udruga privatnih poliklinika, bolnica lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb, održala je jučer uspješnu radionicu pod nazivom "Menadžment u zdravstvu" u suradnji s Krešimirom Richom, članom Izvršnog odbora i pokretačem Identalia Academie https://identalia-academia.com/

 

Radionica je okupila širok spektar zdravstvenih stručnjaka, od liječnika, vlasnika i upravitelja zdravstvenih ustanova te voditelja timova i zaposlenika u zdravstvenim ustanovama, s ciljem unapređenja timskog rada i postizanja boljih rezultata u sektoru zdravstva.

Kroz interaktivne diskusije i predavanja sudionici su imali priliku steći vrijedne uvide i praktične savjete o ključnim temama kao što su jačanje timskog rada, povećanje angažiranosti članova tima, razvoj organizacijske kulture, vođenje efikasnih timskih sastanaka ali i unapređenja prodaje. Ova radionica bila je  izvrsna prilika za razmjenu ideja i iskustava među zdravstvenim stručnjacima. Naglasak je bio na stvaranju produktivne i harmonične radne atmosfere, ključne za uspjeh u današnjem dinamičnom zdravstvenom okruženju.

Sudionici su aktivno sudjelovali u raspravama te su dijelili primjere dobre prakse iz svojih ustanova, pružajući tako inspiraciju i poticaj za daljnji napredak u području menadžmenta u zdravstvu te su iskazali želju za daljnje edukacije u zdravstvu.

vrh stranice