Uspjeh HUP-Udruge ljekarnika

20.11.2018.

Sudjelujući u radnoj skupini za donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti (koji je 14.11. 2018. objavljen u Narodnim novinama) konačno su usvojeni argumenti i prijedlozi predstavnika HUP-a i ovim Zakonom je riješeno statusnopravno pitanje zakupaca.


 


HUP-Udruga ljekarnika već dugi niz godina zalaže se za rješavanje pitanja ljekarni u Zakupu. Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 1993. godine omogućio je da županije, odnosno Grad Zagreb daje u zakup dijelove zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta. Bilo je predviđeno da zakup bude prijelazni oblik do pune privatizacije. U međuvremenu liječnici i stomatolozi dobili su koncesiju kako oblik privatne prakse dok su ljekarne u zakupu ostale i dalje neriješene. Ljekarne u zakupu su čekale svake godine da se donese Uredba koja će im omogućiti produženje rada za još nekoliko mjeseci.
Ovim Zakonom konačno su usvojeni argumenti i prijedlozi predstavnika HUP-a i riješeno statusnopravno pitanje zakupaca.

 

 

 

  
vrh stranice
vrh stranice