USPJEH HUP-a: Neoporeziva pomoć za sve radnike pogođene potresom

21.01.2021.

Nakon što smo poslali dopis 30.12. sa zahtjevom da se ne obračunava PDV na donacije u robi, danas je i taj zahtjev usvojen. Za sve tvrtke koje su se ovih dana uključile u donacije za pomoć potresom pogođenih područja, ovo je minimum zdravog razuma koji je morao biti ispoštovan. 
21. siječnja 2021. Vlada RH proglasila je katastrofu na području pogođenim potresom čime je omogućen
privremeni prestanak obračuna i plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za pomoć koju poslodavci žele isplatiti radnicima koji su pogođeni posljedicama potresa.

Podsjećamo kako je člankom 4. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak , u relevantnom dijelu, propisano da se potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda koje poslodavac isplaćuje radniku ne smatraju primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ako se radi o potpori zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

Kako je Vlada RH jučer proglasila prirodnu katastrofu tako poslodavac može svim radnicima koji su pretrpjeli štetu isplatiti potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe, pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu, koje se ne smatraju dohotkom tj. nisu oporezive.

Uputa je da bi poslodavci trebali u svojim evidencijama osigurati podatke o radnicima kojima su isplatili potporu za štetu pretrpljenu od elementarne nepogode odnosno katastrofe kao i datum isplate i isplaćenom iznosu,  budući da u trenutku isplate nisu raspoloživi podaci o konačnoj procjeni štete pod uvjetom da su potpore omogućene na transparentan način svim radnicima koji su štetu pretrpjeli. Iznos potpore ne može biti viši od procijenjene štete.

vrh stranice
vrh stranice