Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

19.12.2019.

Na sjednici Vlade RH održanoj 18. prosinca 2020. donesena je Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Iz obrazloženje Odluke (stranice Vlade HR https://vlada.gov.hr/sjednice/198-sjednica-vlade-republike-hrvatske-28419/28419 )

Prijelaznim odredbama važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 100/18) uređen je status zdravstvenih radnika - zakupaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kojima taj status prestaje najkasnije do 31. prosinca 2019. godine (članak 269.).

 

Prema odredbi članka 261. stavka 2. važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti navedeni zdravstveni radnici nastavljaju obavljati djelatnost u privatnoj praksi u ordinaciji na temelju odluke Upravnog vijeća o iznosu zakupnine određene prema kriterijima koje odlukom utvrđuje predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

 

Do 1. prosinca 2019. godine sve jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb nisu okončale postupak donošenja odluka predstavničkih tijela o kriterijima za određivanje zakupnine niti su sve zdravstvene ustanove donijele odluku Upravnog vijeća o iznosu zakupnine prema tim kriterijima. Time nisu ostvarene pretpostavke za nastavak rada tih zdravstvenih radnika u privatnoj praksi u ordinaciji do 31. prosinca 2019. godine.

 

S obzirom da zdravstvenu djelatnost na osnovi zakupa sada još uvijek obavlja 639 zdravstvenih radnika, neproduljivanje roka za obavljanje njihovog rada u privatnoj praksi zakupom, rezultiralo bi gubitkom navedenih radnih mjesta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te s tim u vezi, odgovarajućim financijskim učincima na državni proračun Republike Hrvatske. Slijedom iznesenog, u cilju okončanja navedenog postupka, a radi osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu, potrebno je omogućiti da ti zdravstveni radnici, kako se predlaže ovom Uredbom, nastave rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

 

Zbog iznesenih razloga, ocjenjuje se da se radi o pitanju tekuće gospodarske politike Republike Hrvatske u smislu članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora ("Narodne  novine", broj 118/19) te se stoga Vladi Republike Hrvatske predlaže donošenje predmetne Uredbe.

vrh stranice
vrh stranice