Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

13.04.2020.

Na stranicama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne skrbi objavljena je Uputa za sprečavanje i suzbijanje COVID -19 https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/upute-za-sprecavanje-i-suzbijanje-epidemije-covid-19-za-pruzatelje-socijalnih-usluga-u-sustavu-socijalne-skrbi/12708

Uputa se odnosi na domove za starije i nemoćne osobe i druge pružatelje socijalnih usluga smještaja i organiziranog stanovanja (ustanove, obiteljski domovi, udomiteljske obitelji i drugi pružatelji sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi).

 

Do daljnjeg su zabranjene sve posjete korisnicima, donošenje hrane i sl., a korisnicima je zabranjeno da odlaze kući u posjet kako se za vrijeme boravka izvan smještaja u sustavu scijalne skrbi ne bi inficirali i prilikom povratka infekciju prenijeli na ostale korisnike.  

Odlasci u drugi smještaj izvan sustava socijalne skrbi moraju biti opravdani iz medicinskih razloga i prethodno organizirani. Prije otpusta iz bolnice provodi se testiranje na SARS-CoV-2 i korisnika se otpušta tek po primitku negativnog nalaza na SARS-Cov-2. U slučajevima hitnog prijema korisnika se smješta u samoizolaciju uz obveznu provedbu testiranja na SARS-CoV-2.

 Organizacija rada pružatelja socijalnih usluga - Preporučuje se rad zaposlenika organizirati na slijedeći način:

Ako je moguće organizirati rad na način da zaposlenici rade u sedmodnevnim smjenama za vrijeme kojih dolaze na radno mjesto i odlaze s radnog mjesta organiziranim prijevozom. Tijekom sedmodnevne smjene zaposlenici borave u organiziranom izoliranom smještaju tzv. radnoj izolaciji u krugu ustanove ili u nekom drugom obliku smještaja, također ako je moguće organizirati. Prije dolaska u sedmodnevnu smjenu obavlja se testiranje na SARS-CoV-2 i kod završetka sedmodnevne smjene- na posljednji dan zaposlenici se testiraju na SARS-CoV-2.Svakodnevno kod dolaska na posao i pri odlasku iz smjene, zaposlenicima se bezkontaktnim toplomjerom mjeri tjelesna temperatura i utvrđuje se imaju li respiratornih simptoma. Izjavu o tome imaju li respiratorne simptome ili druge simpotme bolesti zaposlenici svjedoče potpisom u posebnu evidencijsku knjigu. Svaki zaposlenik koji tijekom radnog vremena posumnja ili utvrdi da ima povišenu temperaturu ili bilo kakve respiratorne ili druge simptome bolesti obvezno ih mora prijaviti voditelju ustrojbene jedinice/ravnateljstvu i javiti se telefonom nadležnom epidemiologi i nadležnom liječniku obiteljske medicine i nadležnom centru za socijalnu skrb. Član udomiteljske obitelji, predstavnik obiteljskog doma i članovi njegove obitelji također su obvezni prijaviti sve simptome nadležnom epidemiologu, nadležnom liječnikuobiteljske medicine i  nadležnom centru za socijalnu skrb. U slučaju sumnje na kontakt sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19, telefonom se odmah javiti nadležnom epidemiologu ili u COVID ambulantu ukoliko je ustrojena na razini lokalne zajednice. 

S temperaturom nije dozvoljeno raditi, pružati socijalnu uslugu niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno pružatelja usluge.

 Cijelu uputu možete ovjde .mjeresocijalnaskrb1104.pdf ili na gore priloženom linku.

vrh stranice
vrh stranice