Udruga nautičkog sektora na Zagrebačkom sajmu nautike

26.02.2018.

Povodom održavanja Zagrebačkog sajma nautike na kojem tradicionalno izlaže većina nautičara, Udruga nautičkog sektora, organizirala je okrugli stol pod nazivom “Novi Pomorski zakonik i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama – utjecaj zakonskih promjena na nautički sektor”
S prijedlogom zakonskih novina, koje će stupiti na snagu u ovoj godini, a s posebnim naglaskom na klasifikaciju luka nautičkog turizma, budući odnos marina, komunalnih i sportskih luka te općenito utjecaj na nautički sektor govorili su predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture: Boško Ercegovac, načelnik Sektora upravnih i stručno-tehničkih poslova, Nina Perko, načelnica Sektora upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom i Branimir Farkaš, načelnik Sektora pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU. Okrugli stol moderirao je Roko Vuletić, predsjednik Izvršnog odbora udruge nautičkog sektora.

Boško Ercegovac prezentirao je rezultate nautičkog turizma zadnjih 7-8 godina s tim da brojke još nisu konačne jer pojedine županije nisu unijele podatke za luke otvorene za javni promet. U svibnju bi svi podaci trebali biti unešeni. Nina Perko govorila je o Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, najiščekivanijem zakonu u zadnjih 15 godina. Novi zakon bi trebao riješiti suštinske odnose između luka otvorenih za javni promet i marina. U pojedinim lukama, nautički djelovi su se toliko proširili da takve luke više ne zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovništa i potrebe prometa. Takvim komunalnim lukama bi trebalo omogućiti da ipak imaju jedan dio za nautičke potrebe jer bi se na taj način omogućilo održavanje skupe infrastrukture tih luka. Postoji i problem sportskih luka jer su i one sve više nautičke luke. Novim zakonom će se urediti i status servisnih luka u kojima je predviđeno i da se brodovi spuštaju u more te unijeti reda za sidrišta i privezišta, a naročito spriječiti divlja sidrišta. Postoji i i ideja da plutače u koncesioniranim sidrištima imaju oznaku da nautičari mogu prepoznati koja su sidrišta legalna. Također se predviđa ukidanje plaćanja varijabilnog dijela koncesije te će se i starim koncesionarima omogućiti prijelaz na novi način plaćanja koncesije. Roko Vuletić je zamolio ministarstvo da se novi nacrt zakona dostavi HUP-u na vrijeme jer postoji dosta nedoumica i problema koji su nerješeni. Branimir Farkaš govorio je o Pomorskom zakoniku koji je važan za nautiku jer definira značenje odredbi ugovora o vezu koji sklapaju čarter kompanije. Također će se velika pažnja usmjeriti na upisnik jer prosječan upis jahti i brodova traje oko mjesec dana što je zaista predugo. Nakon izlaganja, prisutni su imali prilike postavljati pitanja o predmetnim zakonima i mnogi članovi udruge su bili zadovoljni odgovorima predstavnika ministarstva. Na okruglom stolu sudjelovale su i predstavnice Jadranskog zavoda HAZU koje su govorile upravo problemu ugovora između koncesionara i čarter kompanija, nadleštvu sudova te izložile svoje prijedloge koji će vjerovatno ući u Pomorski zakonik. Događanju su nazočili ugledni pravni eksperti koji se bave tematikom pomorskog dobra, predstavnici marina, čartera, lokalne samouprave i lučkih kapetanija.
vrh stranice