U Vinkovcima održan seminar na temu javne nabave

16.03.2023.

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojega PUMA programa organizirao je 16. ožujka 2023. godine u Vinkovcima seminar na temu „Javna nabava za ponuditelje u praksi i pregled prilika za financiranje u 2023. godini za poduzetnike“.

Seminar je obuhvatio sljedeće teme:

             Kako iščitavati kriterije sposobnosti i kriterije odabira, kako procijeniti kada se javiti na nadmetanje;

             Razumijevanje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude iz perspektive ponuditelja;

             Primjeri i studija slučaja žalbi na odluku o odabiru;

             Primjeri iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i drugih tijela, zašto i kako učiti o praksi iz DKOM-ovih rješenja;

             Mehanizmi za zaštitu prava ponuditelja i omogućavanje ravnopravnog nadmetanja (javna savjetovanja, pojašnjenja i žalbe u postupcima javne nabave);

             Primjeri i studija slučaja postavljanja pitanja na dokumentaciju, žalbi na dokumentaciju.

Ujedno na seminaru su predstavljeni budući natječaji za EU fondove koji su namijenjeni poduzetništvu u 2023. godini.

Ovaj interaktivni seminar održali su stručnjaci za javnu nabavu Projekt jednako razvoj d.o.o., Tomnislav Muhvić i Tajana Lovrić, te zbog interesa članova, seminar će se održati u svibnju u Osijeku.

vrh stranice