U Vinkovcima održan PUMA seminar na temu: Predstavljanje programa HBOR-a i HAMAG-BICRO-a

14.06.2024.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i Tehnološkim parkom Vinkovci d.o.o. organizirao je koristan seminar na temu: Predstavljanje programa HBOR-a i HAMAG-BICRO-a koji se održao 14. lipnja 2024. godine u Vinkovcima.

Polaznici su na seminar mogli saznati više o programima HBOR-a, uključujući financijske instrumente za poduzetništvo u okviru NPOO-a, kao i programe za energetsku učinkovitost poduzetnika, te novu mjeru u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Isto tako, na seminaru su predstavljeni programi financiranja iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. -2027. koje provodi HAMAG-BICRO-a odnosno financijski instrumenti (zajmovi i jamstva) koji su namijenjeni mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva, a financiraju se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. Kao i o  financijskim instrumentima za ruralni razvoj, sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, namijenjeni subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru, te programi podrške razvoju poslovanju sa naglaskom na projektima: BOND - koji osigurava profesionalne, savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima na području cijele Republike Hrvatske, EDIH CROBOHUB++ - koji je usmjeren na ubrzanje digitalne i zelene transformacije poduzetnika iz područja poljoprivrede, energije i okoliša, proizvodne industrije te javnog sektora i Europsku poduzetničku mrežu (EEN) - najveću svjetsku mrežu podrške za mala i srednja poduzeća (MSP) koja pomaže tvrtkama da budu inovativne i rastu na međunarodnoj razini.

Programe i financijske instrumente HBOR-a predstavio je Boris Čagalj, HBOR Područni ured za Slavoniju i Baranju, a programe HAMAG-BICRO-a predstavila je Biljana Tintor Jerković, ispostava HAMAG BICRO-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Zbog interesa članova, seminar će se održati 26. lipnja u Osijeku, te u mjesecu rujnu u Virovitici i Slavonskom Brodu.

vrh stranice