U Slavonskom Brodu održan traženi PUMA seminar

06.03.2023.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizirao je seminar na temu: „Priprema za sastavljanje financijskih izvještaja za 2022. i druge porezne aktualnosti“ koji se održao 06.ožujka 2023. godine u Slavonskom Brodu.

Seminar je obuhvatio sljedeće teme:

       Sastavljanje financijskih izvještaja za 2022. godinu

o   Izmjene računovodstvenih standarda

o   Računovodstvene politike, procjene i pogreške

o   Mjerenje prihoda

o   Učinak uvođenja eura na financijske izvještaje

       Porezne aktualnosti

o   Aktualnosti u porezu na dobit

o   Aktualnosti u PDV-a

o   Dodatni porez na dobit

Interaktivni seminar održao je dr.sc. Ivan Čevizović, te zbog interesa članova, Zbog velikog interesa članova, i dalje ćemo organizirati seminare sa sličnim temama.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Brodsko-posavskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od petnaest godina.

vrh stranice