U Slavonskom Brodu održan seminar na temu javne nabave

15.11.2023.

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek, nakon Vinkovaca i Osijeka, u okviru svojega PUMA programa organizirao je 15. studenoga 2023. godine u Slavonskom Brodu seminar na temu „Javna nabava za ponuditelje u praksi i pregled prilika za financiranje za poduzetnike“.

Seminar je obuhvatio sljedeće teme:

             Kako iščitavati kriterije sposobnosti i kriterije odabira, kako procijeniti kada se javiti na nadmetanje;

             Razumijevanje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude iz perspektive ponuditelja;

             Primjeri i studija slučaja žalbi na odluku o odabiru;

             Primjeri iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i drugih tijela, zašto i kako učiti o praksi iz DKOM-ovih rješenja;

             Mehanizmi za zaštitu prava ponuditelja i omogućavanje ravnopravnog nadmetanja (javna savjetovanja, pojašnjenja i žalbe u postupcima javne nabave);

             Primjeri i studija slučaja postavljanja pitanja na dokumentaciju, žalbi na dokumentaciju.

Ujedno na seminaru su predstavljeni budući natječaji za EU fondove koji su namijenjeni poduzetništvu.

Ovaj interaktivni seminar održali su stručnjaci za javnu nabavu Projekt jednako razvoj d.o.o., Tomislav Muhvić i Ivan Serdarušić.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Brodsko-posavskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od petnaest godina.

vrh stranice
vrh stranice