U Osijeku održan PUMA seminar na temu: Upravljanje troškovima i ulaganjima

08.11.2023.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek organizirao je koristan seminar na temu: Upravljanje troškovima i ulaganjima - Važno menadžersko znanje kojim se optimizira poslovanje i trošenje resursa, a pogotovo u uvjetima krize i recesije koji se održao 08. studenoga 2023. godine u Osijeku.

Upravljanje troškovima i ulaganjima je važna menadžerska tehnika neophodna da se održi ili poveća konkurentnost i osigura opstanak u tržišnoj utakmici. Osnovni cilj joj je postizanje OPERATIVNE IZVRSNOSTI, EFIKASNOSTI, odnosno postizanje optimalnog odnosa između troškova i prihoda. Pri upravljačkom pristupu troškovi se višedimenzionalno povezuju sa odgovornim osobama unutar organizacije, s portfeljem proizvoda i usluga, sa aktivnostima u lancu vrijednosti i sa klijentima.

Cilj seminara bio je da kroz izlaganje i dijalog upozna polaznike sa procesom upravljanja troškovima, te osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za njegovu provedbu, a sve u svrhu realizacije optimalnog cilja: Kako povećati  vrijednost isporuke kupcima uz istovremeno smanjenje troškova.

Na seminaru su se obradile sljedeće teme:

          Kako upravljati troškovima u turbulentnom poslovnom okruženju? Što se postiže tim postupcima?

          Odnos između kontrole i snižavanja troškova

          Specifični ne-novčani troškovi (amortizacija, vrijednosna usklađenja, rezerviranja)

          Proces upravljanja troškovima i analitičke tehnike kontrole troškova i identifikacija prigoda za njihovo snižavanje

          Alternativni pristupi i metode u upravljanju i racionalizaciji troškova

          Planiranje (budžetiranje) troškova

          Ključni financijski pokazatelji koji se koriste u postupcima upravljanja troškovima.

Interaktivni seminar održao je Nikola Nikšić, dugogodišnji predavač u PUMA programu.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već devetnaestu godinu zaredom.

vrh stranice