U privitku dostavljam sažetak studije Europskog parlamenta o budućem Zakonu o digitalnim uslugama (DSA).

21.08.2020.

U nastavku je studija Europskog parlamenta o budućem Zakonu o digitalnim uslugama (DSA).

Izvorna cjelovita studija daje pregled mogućih opcija učinkovitog modela izvršenja budućeg Zakona o digitalnim uslugama (DSA). 

Naglašena su četiri ključna područja regulatornog dizajna:

  • neuspjeh samoregulacije u odnosu na platforme; 
  • važnost stvaranja ispravnog regulatornog okvira;
  • nužnost usredotočenja na unutarnje djelovanje platformi; i da
  • opseg DSA treba biti ograničen, ali da uključuje snažne transparentnosti i mjere izvršenja. 

Potom se primjenjuje niz strategija provedbe kroz čitav niz segmenata jedinstvenog digitalnog tržišta (DSM), zajedno s preprekama suradnji država članica i učinkovitom provođenju zakona.

Cjelovita studija dostupna je na poveznici:

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648780/IPOL_STU(2020)648780_EN.pdf

 

vrh stranice
vrh stranice