Tijela Udruge

Tijela Udruge

  • Skupština Udruge
  • Izvršni odbor

Skupština Udruge

Skupština je najviše tijelo koje upravlja radom i poslovanjem Udruge. Skupština Udruge donosi Statut Udruge, utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, odlučuje o financijskome izvješću, imenuje odgovarajuća povjerenstva te bira predstavnike Udruge u Skupštinu Hrvatske udruge poslodavaca.

Izvršni odbor Udruge

Izvršni odbor je kolektivno tijelo koje upravlja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge, a sastoji se od predsjednika, dva dopredsjednika i do najviše osam članova. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.
vrh stranice