Tijela udruge

Tijela Udruge su:

- Skupština Udruge;

- Izvršni odbor Udruge;

- Koordinacije Udruge.
Tijela Udruge biraju se i opozivaju na način propisan Statutom Udruge za njihov izbor.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge. Skupštinu sačinjavaju svi njeni članovi.

Skupština Udruge donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte određene Statutom. Utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi temeljne odrednice za Program rada.

Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštini Hrvatske udruge poslodavaca sukladno Statutu        HUP-a.

Po potrebi Skupština može osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva, kad je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu s odredbama Statuta
vrh stranice