Tijela udruge


Skupština Udruge

Skupština Udruge je najviše tijelo koje upravlja radom i poslovanjem Udruge. Skupština Udruge donosi Statut Udruge, utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, odlučuje o financijskome izvješću, imenuje odgovarajuća povjerenstva te bira predstavnike Udruge u Skupštinu Hrvatske udruge poslodavaca.

.
Izvršni odbor Udruge

Izvršni odbor je kolektivno tijelo koje upravlja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge, a sastoji se od predsjednika, tri dopredsjednika i do najviše devet članova. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.
vrh stranice