STRONG TCL, EU projekt

Strong TCL - "Unaprjeđenje socijalnog dijaloga kroz osnaživanje partnerstva u sektorima tekstila, obuće i kože u Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori".

                             
Prijavitelj i voditelj projekta je Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS). Ostali partneri su poslodavačke udruge i sindikati iz Srbije, Hrvatske i Makedonije. U projektu također sudjeluju i EURATEX i COTANCE kao EU udruge poslodavaca, dok je sa EU sindikalne strane partner IndustriAll.
Projekt je sufinanciran od strane EU Komisije, iz sub-programa potpora EU socijalnom dijalogu.
Ciljevi projekta:
 Poticanje na provedbu pravne stečevine Europske unije na području socijalnog dijaloga u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji te pomaganje socijalnim partnerima da izgrade svoje kapacitete za usvajanje i provedbu zakona EU-a, kao i europske standarde;
  • podizanje svijesti i razumijevanja reprezentativnih organizacija poslodavaca i radnika o europskom socijalnom dijalogu; kao sredstvu artikulacije nacionalnih sektorskih tema u cilju povećanja konkurentnosti i očuvanja radnih mjesta
  •  Prilagodba socijalnog dijaloga na promjene u zapošljavanju i radu u svezi izazova kao što su modernizacija tržišta rada, fleksigurnost, vještine, kvaliteta i dostojanstvo rada itd;
  •  Upoznavanje socijalnih partnera (poslodavaca i sindikata) sa relevantnim sadržajem konkretnog primjera kolektivnog ugovora te upoznavanje s višim tehnikama / vještinama pregovaranja u cilju daljnjeg jačanja socijalnog dijaloga što je ključno za postizanje dugoročnog prosperiteta i mira
  •  jačanje kapaciteta socijalnih partnera u Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, u cilju doprinosa europskom socijalnom dijalogu.
Početak projekta: prosinac 2013.
Završetak projekta: studeni 2014.
Nositelj projekta: ZDS (SLO),
Partneri u projektu su:
- Udruge poslodavaca: HUP (HR), BCM (MK), UPCG (MNE),
- Sindikati: STUPIS (SLO), SIND TOKG (HR), STKC (MK), TUCPTIM (MNE), AUTLFIS (SRB), TU IEM NEZAVISNOST (SRB)

EU partneri: EURATEX, COTANCE, IndustriAll

BROŠURA:
1.  Unaprjeđenje socijalnog dijaloga kroz osnaživanje partnerstva u sektorima tekstila, obuće i kože
2.  Strong partnership for an enhanced Social Dialogue in the Textile,Clothing and Leather sector

Predviđene aktivnosti projekta su: izrada brošure o socijalnom dijalogu u sektorima tekstila, kože i obuće u Makedoniji, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori; organiziranje 4 nacionalna okrugla stola o europskom socijalnom dijalogu u sektorima tekstila, obuće i kože; 3 panel diskusije o socijalnom dijalogu i modernizaciji tržišta rada; studijska posjeta Sloveniji predstavnika socijalnih partnera iz sektora tekstila, obuće i kože; završna konferencija o europskom socijalnom dijalogu u sektoru tekstila, kože i obuće.
vrh stranice