Strategija Global Compact 2014-2016

01.07.2013.

Strategija Global Compact 2014-2016

Cilj Strategije je postići veći utjecaj u 4 područja:

 • Pozicionirati GC kao prvo mjesto za poslovni sektor u jačanju održivog poslovanja
 • Jačanje lokalnih GC
 • Povećanje broja tvrtki članova GC (13.000 do 2016)
 • Uključivanje poslovne zajednice u podršci UN ciljeva
Ključna područja djelovanja su: 

 • Briga o klimatskim promjenama
 • Održive politike upravljanja vodama
 • Jačanje položaja žena
 • Dječja prava i poslovna načela
 • Održiva poljoprivreda i sigurnost opskrbe hranom
 • Globalne akcije temeljene na partnerstvu
 • Globalne radne skupine
 • Global Compact LEAD (podrška najaktivnijim članovima)
 • Odgovorno ulaganje i PRME (odgovorna edukacija upravljačkih pozicija)
U dijelu razvoja lokalnih mreža GC potiče se širenje lokalnog uključivanja i postavljanja standarda za većinu lokalnih mreža kako bi se transformirale sukladno ciljevima post 2015 Agende, a i UN GC će se prilagoditi kroz:
 • Jačanje i podrška lokalnim GC (uključivanje u proces donošenja odluka vezano za rad lokalnih GC)
 • Jačanje vještina i kompetencija lokalnih mreža
 • Promocija i komunikacija dobre prakse lokalnih mreža

Strategy_2014_2016.pdf

Važno je istaknuti da su nositelji projekta izradili i Prijedlog Strategije društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2015. sukladno naputcima Europske unije te ju ponudili Ministarstvu gospodarstva za daljnji proces savjetovanja i usvajanje.

Prijedlog_ StrategijeDOP.pdf

Nacionalna konferencija o društveno odgovornom poslovanju
Nacionalna konferencija o DOP-u godišnje je okupljanje stručnjaka i praktičara društveno odgovornog poslovanja i mjesto na kojem su ove godine bile prezentirane aktivnosti i rezultati inicijativa za promicanje DOP-a u Hrvatskoj. Tijekom konferencije predstavljeni su rezultati dvogodišnjeg projekta, kao što su prijedlog Strategije DOP-a, Leksikon održivog razvoja te studije slučaja hrvatskog gospodarstva, a Susan Bird, koordinatorica za DOP u DG Employment-u govorila je o europskoj praksi DOP-a:„Vjerujemo da će skorim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju brojne hrvatske tvrtke biti dodatno potaknute povećati svoje angažmane u području društveno odgovornog poslovanja, a pritom očekujemo da će ih u tome poticati i državne institucije“, izjavila je Susan Bird.

Zaključci Treće nacionalne konferencije o društveno odgovornom poslovanju su
:
 • Ciljevi s prošle konferencije djelomično ostvareni
 • Nedostatan interes javnog sektora za ova pitanja pa ne postoji kratkoročna potvrda koristi za poduzeća
 • Inzistirati na prihvaćanju odgovornosti za provedbu Strategije
 • Ne postoji stvarna javna rasprava i dijalog, sektori se sastaju izolirano, ne postoji niti stvarna želja za suradnjom
 • Kriza je skrenula fokus poduzeća s razvojnih pitanja uključujući DOP na pitanja bitna za dnevno poslovanje
 • Potrebno nastaviti napore za afirmaciju DOP-a kroz konferenciju, Indeks DOP-a, mrežu, razvoj portala i dr.

Europska politika o društveno odgovornom ponašanju (Communication on CSR) 
Komunikacija donesi novu definiciju društveno odgovornog ponašanja: odgovornost poduzeća za njihov utjecaj na društvo. Komunikacija je poticaj za izvještavanje o nefinancijskim pokazateljima koje bi postalo obvezno na razini Europske unije. Sredinom 2014. Europska komisija će preispitati ovu mogućnost. Poslovna udruženja još uvijek to ne podržavaju, no postoje inicijative koje se zalažu za standardizaciju izvještavanja i njegovu obvezatnost, posebice to podržavaju investitori jer sadašnja razina izvještavanja ne omogućava donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Istraživanja su potvrdila da tvrtke koje primjenjuju društveno odgovorno poslovanje su bolje podnijele krizu te su pokazale dugoročnu održivost.

vrh stranice
vrh stranice