Statut

Na temelju članaka 43. i 59. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/01-pročišćeni tekst), te članka 166. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13 ) Skupština Hrvatske udruge poslodavaca - Udruge tekstilne i kožne industrije na sjednici održanoj u Zagrebu, dana 26.veljače 2014. donijela je sljedeći

STATUT HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA UDRUGE TEKSTILNE I KOŽNE INDUSTRIJE
vrh stranice