SkillME

 

Glavni cilj projekta SkillME je identificirati nesrazmjer vještina u elektro i metalnom sektoru, kreirati kurikulume koji će ih premostiti i integrirati ih u strukovno obrazovanje u zemljama koje su sudionici projekta.

Ostali ciljevi projekta su:
  • Analiza nesrazmjer između potrebnih i postojećih vještina
  • Jačanje suradnje obrazovnog i industrijskog svijeta kroz sudjelovanje u izradi kurikuluma
  • Stvaranje uvjeta za mogućnost uspoređivanja i transfera ishoda učenja među državama članicama EU
  • Podrška mobilnosti radnika i osoba na osoposobljavanju
  • Poticaj za cjeloživotnog obrazovanja radnika
  • Dodana vrijednost kreiranjem kurikuluma u međunarodnoj suradnji i uz sudjelovanje svih dionika strukovnog obrazovanja
  • Izraditi 4 nova kurikuluma
ERASMUS+ - SECTOR SKILSS ALLIANCE

7. sastanak partnera i Međunarodna konferencija projekta skillME u Ljubljani

11.10.2017.

Početkom listopada 2017. godine u Ljubljani u Sloveniji održani su 7. sastanak i završna konferencija projekta skillME.

Na posljednjem, 7. sastanku u projektu skillME održanom u GZS u Ljubljani dana 03. listopada 2017. , prezentiran je konačni tekst ugovora o osnivanju Saveza za unapređenje strukovnog obrazovanja u metalnoj industriji i elektroindustriji, a koji je potpisalo svih 12 partnera. Savezom se namjerava ojačati suradnju dionika u metalnoj industriji i elektroindustriji, promovirati razmjenu informacija o nesrazmjeru vještina i budućim potrebama među ključnim akterima na nacionalnoj i europskoj razini . Savez je oblik podrške u razvoju novih kurikuluma koji će biti kreirani na principu koji je postavljen u skillME projektu- kroz međusobnu suradnju poslodavaca, škola i nadležnih agencija. Partneri su suglasni kako je zajednički interes svih promovirati strukovno obrazovanje kao prvi izbor. Članstvo u Savezu je otvoreno za druge zainteresirane dionike u metalskom i elektro sektorima te je dobrovoljno i besplatno.
Sudionici sastanka su upoznati s Nacionalnim akreditacijskim strategijama koje su pripremljene od strane nacionalnih regulatornih agencija (CPI, VISC, SIOV, ASOO). Svrha strategija je da se ovisno o nacionalnom sutavu, akreditiraju svi kurikulumi koji su razvijeni u projektu skillME:
- CAD/CAM
- Sustavi strojnog vida
- Kompozitni materijali
- Čitanje tehničke dokumentacije- elektro
- Čitanje tehničke dokumentacije- metal

Međunarodna konferencija "Dobre prakse u razvoju vještina u metalnoj i elektro industriji" održana je u GZS u Ljubljani dana 04. listopada 2017. godine. Konferencija je označila kraj projekta skillME i završno okupila obrazovne institucije, profesore, trenere, regulatorna tijela, agencije za zapošljavanje, veleposlanike, stručnjake i poslodavce iz metalne industrije i elektroindustrije.
Uzvanike je uvodno pozdravio Samo Hribar Milič, generalni direktor Gospodarske komore Slovenije (GZS) koji je čestitao partnerima na uspješno provedenom projektu. Sudionicima su se obratili Jurij Snojo iz Ministarstva rada Slovenije te Urška Marentič iz Instituta za VET u Sloveniji, dok je o stanju na slovenskom tržištu rada za metalnu i elektro industriju govorila Vlasta Stojak. 
Ključna ostvarenja u projektu skillME prezentirala je Janja Petkovšek, direktorica Udruženja metalne industrije u GZS, a Laura Strode, Marija Šutina, Nino Buić i Andrej Lasz su dali osvrt na rezultate projekta i pregled strukovnog obrazovanja u svojim državama. Predstavnici partnera iz obrazovnih institucija prikazali su primjere dobre prakse u implementaciji kurikuluma, odnosno provedenim pilot edukacijama. Učenici su demonstrirali primjenu kurikuluma Sustavi strojnog vida u nastavi.
Svi prisutni su se složili kako je završna konferencija uspjela u namjeri da približi dobru praksu i predstavi inovativan pristup u rješavanju praznina u vještinama kroz zajednički suradnju država članica u razvoj novih kurikuluma, kako je to provedeno u projektu skillME.

Projekt skillME je sufinanciran od strane Europske komisije i dio je Erasmus+ programa.

Savez za unapređenje strukovnog obrazovanja u metalnoj industriji i elektroindustriji

06.10.2017.

Projekt skillME proveden je na inovativnom pristupu u razvijanju programa za osposobljavanje koji su detektirani kao potreba industrije. U projektu su sudjelovali predstavnici poslodavaca, strukovnih škola i regulatornih agencija kako bi se zajedničkim razvojem potrebnih kurikuluma podržala veća zapošljivosti učenika i radnika. 

S ciljem da se osigura platforma za nastavak zajedničkog djelovanja u ovome području, partneri u projektu su osnovali Savez za unapređenje strukovnog obrazovanja u metalnoj industriji i elektroindustriji.

Savez namjerava:
• ojačati suradnju dionika u metalnoj industriji i elektroindustriji na nacionalnoj i europskoj razini
• promovirati razmjenu informacija o nesrazmjeru vještina i budućim potrebama među ključnim akterima na nacionalnoj i međunacionalnoj razini
• pružati podršku u razvoju novih kurikuluma koji će biti kreirani na istom principu- kroz međusobnu suradnju poslodavaca, škola i nadležnih agencija
• promovirati strukovno obrazovanje kao prvi izbor
• razvijati nove ideje i inicijative te povezivati partnere za sudjelovanje u novim projektima vezanim za strukovno obrazovanje u metalnoj industriji i elektroindustriji

Članstvo u Savezu je besplatno i dobrovoljno te je otvoreno svim zainteresiranim dionicima u metalskom i elektro sektorima. Ako ste zainteresirani za članstvo u Savezu, molimo Vas da kontaktirate:
Marija Šutina (HUP)
email: marija.sutina@hup.hr
ili    
Petra Flerin (GZS)
email petra.flerin@gzs.si

Nacionalna konferencija projekta skillME

02.10.2017.

U petak, 29. rujna, s početkom u 9:30 sati u prostorijama HUP-a u Zagrebu održano je završno predstavljanje projekta skillMEna Nacionalnoj konferenciji.

Sudionicima su se obratili predstavnici partnera u projektu- Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića (STŠFV) i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). 

Vesna Anđelić iz ASOO je uvodno predstavila projekt skillME te je izložila metodologiju izrade kurikuluma. Marija Šutina je prezentirala zaključke fokus grupa i intervjua koji su održani u prvoj fazi projekta te je dala osvrt na implementaciju razvijenih kurikuluma u tvrtkama iz metalne i elektroindustrije. Tanja Frketić iz STŠFV je predstavila implementaciju razvijenih kurikuluma u školama koje su učenicima pružile mogućnost dodatne nastave. Edukaciju su provele Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića i Elektrotehnička škola iz Zagreba.
Osim u Zagrebu, pilot edukacija za radnike je održana i u Varaždinu, u Elektrostrojarskoj školi.

Projekt skillME - Vještine u metalnoj industriji i elektroindustriji je trogodišnji projekt u kojem sudjeluju regulatorne agencije, strukovne škole i poslodavci iz Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Latvije. Projektom su se utvrdile nedostajuće vještine u industrijama i za njih su se razvili kurikulumi i materijali za učenje. Projekt je započeo krajem 2014. godine i završava u listopadu 2017. godine te je sufinanciran kroz program Erasmus+ Europske unije.

6. sastanak projektnih partnera u Slovačkoj

15.05.2017.

9. i 10. svibnja 2017. partneri su organizirali 6. sastanak projektnih partnera u Liptovský Mikuláš, Slovačkoj gdje im je domaćin bila Slovačka udruga elektrotehničke industrije (ZEP SR). Fokus sastanka bila je prezentacija završenih, trenutnih i budućih projektnih aktivnosti, a povezanih prvenstveno s pilot treninzima i njihovom implementacijom. Partneri predstavnici strukovnih škola predstavljali su rezultate i nastojali evaluirati funkcionalnost i adekvatnost implementiranih kurikuluma. 

skillME projekt ulazi u završnu fazu i u sljedećim mjesecima projektni partneri fokusirat će se na završavanje pilot treninga i aktivnosti vezanih uz njih. Kako bi se označio kraj projekta i istaknule provedene aktivnosti, projektni partneri će organizirati nacionalne konferencije i završnu projektnu konferenciju., čiji je cilj predstaviti projektne aktivnosti europskim dionicima i diseminirati projektne rezultate, promovirati tripartitni pristup rješavanju ovih izazova i tražiti daljnju sinergiju kod multipliciranja projektnih rezultata. 

Svi projektni rezultati bit će predstavljeni na završnoj konferenciji koja će se održati u Ljubljani u listopadu 2017. godine i na kojoj će sudjelovati partneri iz svih zemalja koje su uključene u projekt.

Održan peti sastanak partnera u projektu skillME za metalnu industriju i elektroindustriju

21.10.2016.

U Dubrovniku je 19. i 20. listopada 2016. održan peti po redu sastanak projektnih partnera u sklopu projekta skillME – jačanje kompetencija u elektro i metalnoj industriji. To je zajednički projekt pružatelja usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja, nacionalnih regulatornih partnera i predstavnika poslodavaca metalne i elektroindustrije država članica EU-Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije. Glavni cilj projekta je identificirati specifične endemske vještine metalne i elektro industrije i razviti kurikulume s kojima bi se popunile praznine kako bi se osigurao održivi razvoj europskog metalnog i elektro tržišta.

Projekt skillME – vještine u metalnoj industriji i elektro industriji - Jačanje kompetencija u Europi

15.06.2016.

U Bratislavi je 18. svibnja 2016. održan četvrti po redu sastanak projektnih partnera u sklopu projekta skillME – jačanje kompetencija u elektro i metalnoj industriji. To je zajednički projekt pružatelja usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja, nacionalnih regulatornih partnera i predstavnika poslodavaca metalne i elektroindustrije država članica EU-Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije. Glavni cilj projekta je identificirati specifične endemske vještine metalne i elektro industrije i razviti kurikulum s kojim bi se popunile praznine kako bi se osigurao održivi razvoj europskog metalnog i elektro tržišta.

Letak projekta skillME

21.12.2015.

skillME projekt je dizajniran na način da odgovori na potrebu industrije za kompetentnom radnom snagom koja će imati vještine i znanja za obavljanje proizvodnih procesa u metalnoj industriji i elektroindustriji.

Letak skillME projekta možete preuzeti OVDJE.

English version of skillME leaflet

Treći sastanak partnera u Zagrebu

14.12.2015.

08. i 09. prosinca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održan je treći sastanak partnera u projektu skillME. Sastanak je započeo predstavljanjem HUP-a i pozdravnim govorom Marije Šutina. Nakon prezentacije o HUP-u, Janja Petkovšek je iznijela dnevni red kojeg su partneri ranije usuglasili. Usvojen je zapisnik s drugog sastanka partnera koji je održan u srpnju 2015. godine u Rigi u Latviji.

Partnerima je prezentiran drugi Interni polugodišnji izvještaj o projektu koji obuhvaća razdoblje od svibnja do listopada 2015. godine te je prihvaćen predloženi način ispunjavanja timesheets.

GALERIJA

Drugi sastanak partnera skillME projekta za metalnu i elektroindustriju

08.07.2015.

Na drugom sastanku projekta skillME koji se održao u Rigi u srijedu 08. srpnja 2015. godine sudjelovali su predstavnici nacionalnih regulatornih agencija, strukovnih škola i predstavnici poslodavaca iz Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije.
U prvih osam mjeseci partneri su istražili i analizirali dvadesetak studija zemalja članica EU, u svakoj zemlji održana su dva sastanka fokus grupa s metalnom industrijom i elektroindustrijom te su obavljeni pojedinačni intervjui s tvrtkama. Svrha ovih aktivnosti bila je utvrditi područja u kojima je najveći nesrazmjer između potreba industrije i stanja na tržištu rada, odnosno u strukovnom obrazovanju te definirati prioritetne potrebe.
Nakon rasprave, partneri su definirali četiri područja za unapređenje, a to su tehnička dokumentacija, CAD/CAM, poznavanje materijala te automatizacija. U sljedećem razdoblju za navedena područja razvit će se i implementirati kurikulumi na nacionalnoj razini. Zajednička namjera partnera je da novi kurikulumi posluže i kao podloga za unapređenje postojećih strukovnih programa.
U narednom razdoblju tvrtke će se pozvati da se uključe u definiranje ishoda učenja te će se održati prezentacija nacrta kurikuluma da bi se provjerila njihova usklađenost s potrebama industrije. Kurikulumi će biti primjenjivi u strukovnom obrazovanju te u cjeloživotnom obrazovanju odraslih, a predviđena je stanica od 25 sati za svaki.
Na sastanku u Rigi Hrvatsku su predstavljali Nino Buić (ASOO), Vesna Anđelić (ASOO), Damir Zvonar (ASOO), Dubravko Diklić (Tehnička škola Faust Vrančić) i Marija Šutina (HUP).
Sljedeći sastanak partnera održat će se u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u prosincu 2015. godine u Zagrebu

Jačanje kompetencija u metalnoj i elektroindustriji

08.06.2015.

Unatoč visokoj razini nezaposlenosti, u metalnoj i elektroindustriji i dalje nailazimo na slobodna radna mjesta. S obzirom na brz razvoj tehnologije i znanja, tvrtkama je izuzetno teško pronaći kompetentnu radnu snagu koja bi zadovoljila sve kriterije u procesu proizvodnje, a veliku odgovornost za manjak vještina snose zastarjeli sustavi obrazovanja i manjak fleksibilnosti radnika.
skillME projekt dizajniran je kao odgovor na takve potrebe. To je zajednički projekt pružatelja usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja, nacionalnih regulatornih partnera i predstavnika poslodavaca država članica EU- Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije. Zajednički im je cilj identificirati specifične kompetencije metalne i elektro industrije te razviti odgovarajući kurikulum.
skillME projekt provodit će se tri godine. Zadatak mu je odrediti nedostatke u vještinama te identificirati kompetencije koje će biti najtraženije u budućnosti. Kao odgovor na te potrebe, projektni partneri će kreirati odgovarajući kurikulum te ga trajno integrirati u strukovni obrazovni sustav, odrediti ishode učenja te potaknuti mobilnost učenika i radnika u zemljama koje sudjeluju u projektu i diljem Europe.

U svibnju u HUP-u su održane fokus grupe i obavljeni intervjui sa članicama Udruge metalne industrije i Udruge elektroindustrije. Članice su ukazale na nesrazmjer tehničkih vještina, potrebu za održavanjem redovite prakse tijekom strukovnog obrazovanja i potrebu uvođenja projektnog pristupa kod učenja kako bi učenici mogli naučiti prezentacijske i druge soft skills vještine. Na ovaj način HUP podupire modernizaciju stručnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi učenici i radnici mogli steći adekvatne kvalifikacije i time poboljšati svoju poziciju na tržištu rada te podržava konkurentnost industrije.

Projekt je su-financiran od strane Europske Komisije i dio je Erasmus+ programa.
vrh stranice
vrh stranice