SkillMENovosti - RSS feedhr-HRWed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0200https://www.hup.hr/7-sastanak-partnera-i-medjunarodna-konferencija-projekta-skillme-u-ljubljani.aspxSkillMESkillME7. sastanak partnera i Međunarodna konferencija projekta skillME u LjubljaniPočetkom listopada&nbsp;2017. godine u Ljubljani u Sloveniji održani su 7. sastanak i završna konferencija projekta skillME.<br /> <br /> Na posljednjem,&nbsp;<strong>7. sastanku u projektu skillME </strong>održanom u GZS u Ljubljani dana <strong>03. listopada 2017</strong>. , prezentiran je konačni tekst ugovora o osnivanju <em>Saveza za unapređenje strukovnog obrazovanja u metalnoj industriji i elektroindustriji</em>, a&nbsp;koji&nbsp;je potpisalo svih 12&nbsp;partnera. Savezom se&nbsp;namjerava&nbsp;ojačati suradnju dionika u metalnoj industriji i elektroindustriji,&nbsp;promovirati razmjenu informacija o nesrazmjeru vještina i budućim potrebama među ključnim akterima na nacionalnoj i&nbsp;europskoj razini . Savez je oblik podrške u razvoju novih kurikuluma koji će biti kreirani na principu koji je postavljen u skillME projektu- kroz međusobnu suradnju poslodavaca, škola i nadležnih agencija. Partneri su suglasni kako je zajednički interes&nbsp;svih promovirati strukovno obrazovanje kao prvi izbor. Članstvo u Savezu je&nbsp;otvoreno za&nbsp;druge zainteresirane dionike u metalskom&nbsp;i elektro sektorima te je&nbsp;dobrovoljno i besplatno.<br /> Sudionici sastanka&nbsp;su upoznati s <em>Nacionalnim akreditacijskim strategijama</em> koje su pripremljene od strane nacionalnih regulatornih agencija&nbsp;(CPI, VISC, SIOV, ASOO). Svrha strategija je da se ovisno o nacionalnom sutavu, akreditiraju svi kurikulumi koji su razvijeni u projektu skillME:<br /> - CAD/CAM <br /> - Sustavi strojnog vida<br /> - Kompozitni materijali<br /> - Čitanje tehničke dokumentacije- elektro<br /> - Čitanje tehničke dokumentacije- metal<br /> <br /> <strong>Međunarodna konferencija "Dobre prakse u razvoju vještina u metalnoj i elektro industriji"</strong> održana je&nbsp;u GZS u Ljubljani dana<strong> 04. listopada 2017. godine</strong>. Konferencija je označila&nbsp;kraj projekta skillME i završno okupila obrazovne institucije, profesore, trenere,&nbsp;regulatorna tijela, agencije za zapošljavanje,&nbsp;veleposlanike, stručnjake i poslodavce iz metalne industrije i elektroindustrije.<br /> Uzvanike je&nbsp;uvodno&nbsp;pozdravio&nbsp;Samo Hribar Milič, generalni direktor Gospodarske komore Slovenije (GZS) koji&nbsp;je&nbsp;čestitao partnerima na uspješno provedenom projektu. Sudionicima su se obratili Jurij Snojo iz Ministarstva rada&nbsp;Slovenije te Urška Marentič iz Instituta za VET u Sloveniji, dok je o&nbsp;stanju na slovenskom tržištu rada za metalnu i elektro industriju govorila Vlasta Stojak.&nbsp;<br /> Ključna ostvarenja u projektu skillME prezentirala je&nbsp;Janja Petkovšek, direktorica&nbsp;Udruženja metalne industrije u GZS, a&nbsp;Laura Strode, Marija Šutina, Nino Buić i Andrej Lasz&nbsp;su dali&nbsp;osvrt na rezultate projekta i pregled strukovnog obrazovanja u svojim&nbsp;državama.&nbsp;Predstavnici partnera iz obrazovnih institucija prikazali su primjere dobre prakse u implementaciji kurikuluma, odnosno provedenim pilot edukacijama.&nbsp;Učenici su demonstrirali primjenu kurikuluma Sustavi strojnog vida u nastavi.<br /> Svi prisutni su se složili kako je završna konferencija uspjela u namjeri da približi dobru praksu i predstavi inovativan pristup u rješavanju praznina u vještinama kroz zajednički suradnju država članica&nbsp;u razvoj novih kurikuluma, kako je to provedeno u projektu skillME.<br /> <br /> Projekt skillME&nbsp;je sufinanciran od strane Europske komisije i dio je Erasmus+ programa.Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0200https://www.hup.hr/savez-za-unapredjenje-strukovnog-obrazovanja-u-metalnoj-industriji-i-elektroindustriji.aspxSkillMESkillMESavez za unapređenje strukovnog obrazovanja u metalnoj industriji i elektroindustrijiProjekt skillME&nbsp;proveden je na&nbsp;inovativnom pristupu u razvijanju programa za osposobljavanje koji su detektirani kao potreba industrije. U projektu su sudjelovali predstavnici poslodavaca, strukovnih škola i regulatornih agencija&nbsp;kako bi se zajedničkim razvojem potrebnih kurikuluma podržala veća&nbsp;zapošljivosti učenika i radnika.&nbsp;<br /> <br /> S ciljem da se osigura platforma&nbsp;za nastavak zajedničkog djelovanja u ovome području, partneri u projektu su&nbsp;osnovali <strong>Savez za unapređenje strukovnog obrazovanja u metalnoj industriji i elektroindustriji</strong>.<br /> <br /> <span style="text-decoration: underline;">Savez namjerava</span>:<br /> • ojačati suradnju dionika u metalnoj industriji i elektroindustriji na nacionalnoj i europskoj razini<br /> • promovirati razmjenu informacija o nesrazmjeru vještina i budućim potrebama&nbsp;među ključnim akterima na nacionalnoj i međunacionalnoj razini<br /> •&nbsp;pružati podršku u razvoju novih kurikuluma koji će biti kreirani na istom principu- kroz međusobnu suradnju poslodavaca, škola i nadležnih agencija<br /> • promovirati strukovno obrazovanje kao prvi&nbsp;izbor <br /> • razvijati nove ideje i inicijative te povezivati partnere za sudjelovanje u novim projektima vezanim za strukovno obrazovanje u metalnoj industriji i elektroindustriji<br /> <br /> Članstvo u Savezu je besplatno i dobrovoljno te je otvoreno svim zainteresiranim dionicima u metalskom i elektro sektorima. Ako ste zainteresirani za članstvo u Savezu, molimo Vas da kontaktirate:<br /> Marija Šutina (HUP)<br /> email: <a href="mailto:marija.sutina@hup.hr">marija.sutina@hup.hr</a> <br /> ili &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Petra Flerin (GZS)<br /> email&nbsp;<a href="mailto:petra.flerin@gzs.si">petra.flerin@gzs.si</a><br /> <br />Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 +0200https://www.hup.hr/nacionalna-konferencija-projekta-skillme.aspxSkillMESkillMENacionalna konferencija projekta skillMEU&nbsp;petak, 29. rujna, s početkom u 9:30 sati u prostorijama HUP-a u&nbsp;Zagrebu održano je završno predstavljanje&nbsp;projekta skillMEna Nacionalnoj konferenciji.<br /> <br /> Sudionicima su se obratili predstavnici partnera u projektu- Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića (STŠFV)&nbsp;i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).&nbsp;<br /> <br /> Vesna Anđelić&nbsp;iz ASOO je uvodno predstavila projekt skillME te je izložila metodologiju izrade kurikuluma. Marija Šutina je prezentirala zaključke fokus grupa i intervjua koji su održani u prvoj fazi projekta te&nbsp;je dala osvrt na implementaciju razvijenih kurikuluma u tvrtkama iz metalne i elektroindustrije.&nbsp;Tanja Frketić iz STŠFV je predstavila implementaciju razvijenih kurikuluma&nbsp;u školama koje su učenicima&nbsp;pružile mogućnost dodatne nastave. Edukaciju su provele Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića i Elektrotehnička škola iz&nbsp;Zagreba. <br /> Osim u Zagrebu, pilot edukacija za radnike je održana i u Varaždinu, u Elektrostrojarskoj školi.<br /> <br /> Projekt skillME - Vještine u metalnoj industriji i elektroindustriji je&nbsp;trogodišnji projekt u kojem sudjeluju regulatorne agencije, strukovne škole i poslodavci iz Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Latvije. Projektom su se utvrdile nedostajuće vještine u industrijama i za njih su se razvili kurikulumi i materijali za učenje. Projekt je započeo krajem 2014. godine i završava u listopadu 2017. godine te je sufinanciran kroz program Erasmus+ Europske unije.Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200https://www.hup.hr/6-sastanak-projektnih-partnera-u-slovackoj.aspxSkillME6. sastanak projektnih partnera u Slovačkoj9. i 10. svibnja 2017. partneri su organizirali 6. sastanak projektnih partnera u Liptovský Mikuláš, Slovačkoj gdje im je domaćin bila Slovačka udruga elektrotehničke industrije (ZEP SR). Fokus sastanka bila je prezentacija završenih, trenutnih i budućih projektnih aktivnosti, a povezanih prvenstveno s pilot treninzima i njihovom implementacijom. Partneri predstavnici strukovnih škola predstavljali su rezultate i nastojali evaluirati funkcionalnost i adekvatnost implementiranih kurikuluma.&nbsp;<br /> <br /> skillME projekt ulazi u završnu fazu i&nbsp;u sljedećim mjesecima projektni partneri fokusirat će se na&nbsp;završavanje pilot treninga i aktivnosti vezanih uz njih.&nbsp;Kako bi se označio kraj projekta i istaknule&nbsp;provedene aktivnosti, projektni partneri će organizirati nacionalne konferencije i završnu projektnu konferenciju., čiji je cilj predstaviti projektne aktivnosti europskim dionicima i diseminirati projektne rezultate, promovirati tripartitni pristup rješavanju ovih izazova i tražiti daljnju sinergiju kod multipliciranja projektnih rezultata.&nbsp;<br /> <br /> Svi projektni rezultati bit će predstavljeni na završnoj konferenciji koja će se održati u Ljubljani u listopadu 2017. godine i na&nbsp;kojoj će sudjelovati partneri iz svih zemalja koje su uključene u projekt. <br />Mon, 15 May 2017 00:00:00 +0200https://www.hup.hr/odrzan-peti-sastanak-partnera-u-projektu-skillme-za-metalnu-industriju-i-elektroindustriju.aspxSkillMESkillMEOdržan peti sastanak partnera u projektu skillME za metalnu industriju i elektroindustrijuU Dubrovniku je 19. i 20. listopada 2016. održan peti po redu sastanak projektnih partnera u sklopu projekta <strong>skillME – jačanje kompetencija u elektro i metalnoj industriji</strong>. To je zajednički projekt pružatelja usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja, nacionalnih regulatornih partnera i predstavnika poslodavaca metalne i elektroindustrije država članica EU-Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije. Glavni cilj projekta je identificirati specifične endemske vještine metalne i elektro industrije i razviti kurikulume s kojima bi se popunile praznine kako bi se osigurao održivi razvoj europskog metalnog i elektro tržišta.Fri, 21 Oct 2016 00:00:00 +0200https://www.hup.hr/projekt-skillme--vjestine-u-metalnoj-industriji-i-elektro-industriji-jacanje-kompetencija-u-europi.aspxSkillMESkillMEVIJESTIProjekt skillME – vještine u metalnoj industriji i elektro industriji - Jačanje kompetencija u EuropiU Bratislavi je 18. svibnja 2016. održan četvrti po redu sastanak projektnih partnera u sklopu projekta skillME – jačanje kompetencija u elektro i metalnoj industriji. To je zajednički projekt pružatelja usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja, nacionalnih regulatornih partnera i predstavnika poslodavaca metalne i elektroindustrije država članica EU-Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije. Glavni cilj projekta je identificirati specifične endemske vještine metalne i elektro industrije i razviti kurikulum s kojim bi se popunile praznine kako bi se osigurao održivi razvoj europskog metalnog i elektro tržišta.Wed, 15 Jun 2016 00:00:00 +0200https://www.hup.hr/letak-projekta-skillme.aspxSkillMESkillMELetak projekta skillMEskillME projekt je dizajniran na način da odgovori na potrebu industrije za kompetentnom radnom snagom koja će imati vještine i znanja za obavljanje proizvodnih procesa u metalnoj industriji i elektroindustriji.<br /> <br /> Letak skillME projekta možete preuzeti <a href="/EasyEdit/UserFiles/Granske_udruge/CRO industrija/Marija Šutina/skillme_Leaflet_CRO_Print.pdf" target="_blank">OVDJE</a>.<br /> <br /> English version of<a href="/EasyEdit/UserFiles/Granske_udruge/CRO industrija/Marija Šutina/skillme_Leaflet_ENG_Print.pdf" target="_blank"> skillME leaflet</a>Mon, 21 Dec 2015 00:00:00 +0100https://www.hup.hr/treci-sastanak-partnera-u-zagrebu.aspxSkillMESkillMETreći sastanak partnera u Zagrebu08. i 09. prosinca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održan je treći sastanak partnera u projektu skillME.&nbsp;Sastanak je započeo predstavljanjem HUP-a i pozdravnim govorom Marije Šutina. Nakon prezentacije o HUP-u, Janja Petkovšek je iznijela dnevni red kojeg su partneri ranije usuglasili. Usvojen je zapisnik s drugog sastanka partnera koji je održan u srpnju 2015. godine u Rigi u Latviji. <br /> <br /> Partnerima je prezentiran drugi Interni polugodišnji izvještaj o projektu koji obuhvaća razdoblje od svibnja do listopada 2015. godine te je prihvaćen predloženi način ispunjavanja timesheets.<br /> <br /> <a href="http://www.hup.hr/skillme-122015.aspx" target="_blank">GALERIJA</a>Mon, 14 Dec 2015 00:00:00 +0100https://www.hup.hr/drugi-sastanak-partnera-skillme-projekta-za-metalnu-i-elektroindustriju.aspxSkillMEAktualnoAktualnoDrugi sastanak partnera skillME projekta za metalnu i elektroindustrijuNa drugom sastanku projekta skillME koji se održao u Rigi u srijedu 08. srpnja 2015. godine sudjelovali su predstavnici nacionalnih regulatornih agencija, strukovnih škola i predstavnici poslodavaca iz Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije.<br /> U prvih osam mjeseci partneri su istražili i analizirali dvadesetak studija zemalja članica EU, u svakoj zemlji održana su dva sastanka fokus grupa s metalnom industrijom i elektroindustrijom te su obavljeni pojedinačni intervjui s tvrtkama. Svrha ovih aktivnosti bila je utvrditi područja u kojima je najveći nesrazmjer između potreba industrije i stanja na tržištu rada, odnosno u strukovnom obrazovanju te definirati prioritetne potrebe.<br /> Nakon rasprave, partneri su definirali četiri područja za unapređenje, a to su tehnička dokumentacija, CAD/CAM, poznavanje materijala te automatizacija. U sljedećem razdoblju za navedena područja razvit će se i implementirati kurikulumi na nacionalnoj razini. Zajednička namjera partnera je da novi kurikulumi posluže i kao podloga za unapređenje postojećih strukovnih programa. <br /> U narednom razdoblju tvrtke će se pozvati da se uključe u definiranje ishoda učenja te će se održati prezentacija nacrta kurikuluma da bi se provjerila njihova usklađenost s potrebama industrije. Kurikulumi će biti primjenjivi u strukovnom obrazovanju te u cjeloživotnom obrazovanju odraslih, a predviđena je stanica od 25 sati za svaki.<br /> Na sastanku u Rigi Hrvatsku su predstavljali Nino Buić (ASOO), Vesna Anđelić (ASOO), Damir Zvonar (ASOO), Dubravko Diklić (Tehnička škola Faust Vrančić) i Marija Šutina (HUP).<br /> Sljedeći sastanak partnera održat će se u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u prosincu 2015. godine u ZagrebuWed, 08 Jul 2015 00:00:00 +0200https://www.hup.hr/jacanje-kompetencija-u-metalnoj-i-elektroindustriji.aspxSkillMESkillMEAktualnoAktualnoJačanje kompetencija u metalnoj i elektroindustrijiUnatoč visokoj razini nezaposlenosti, u metalnoj i elektroindustriji i dalje nailazimo na slobodna radna mjesta. S obzirom na brz razvoj tehnologije i znanja, tvrtkama je izuzetno teško pronaći kompetentnu radnu snagu koja bi zadovoljila sve kriterije u procesu proizvodnje, a veliku odgovornost za manjak vještina snose zastarjeli sustavi obrazovanja i manjak fleksibilnosti radnika.<br /> skillME projekt dizajniran je kao odgovor na takve potrebe. To je zajednički projekt pružatelja usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja, nacionalnih regulatornih partnera i predstavnika poslodavaca država članica EU- Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije. Zajednički im je cilj identificirati specifične kompetencije metalne i elektro industrije te razviti odgovarajući kurikulum. <br /> skillME projekt provodit će se tri godine. Zadatak mu je odrediti nedostatke u vještinama te identificirati kompetencije koje će biti najtraženije u budućnosti. Kao odgovor na te potrebe, projektni partneri će kreirati odgovarajući kurikulum te ga trajno integrirati u strukovni obrazovni sustav, odrediti ishode učenja te potaknuti mobilnost učenika i radnika u zemljama koje sudjeluju u projektu i diljem Europe.<br /> <br /> U svibnju u HUP-u su održane fokus grupe i obavljeni intervjui sa članicama Udruge metalne industrije i Udruge elektroindustrije. Članice su ukazale na nesrazmjer tehničkih vještina, potrebu za održavanjem redovite prakse tijekom strukovnog obrazovanja i potrebu uvođenja projektnog pristupa kod učenja kako bi učenici mogli naučiti prezentacijske i druge soft skills vještine. Na ovaj način HUP podupire modernizaciju stručnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi učenici i radnici mogli steći adekvatne kvalifikacije i time poboljšati svoju poziciju na tržištu rada te podržava konkurentnost industrije. <br /> <br /> Projekt je su-financiran od strane Europske Komisije i dio je Erasmus+ programa.Mon, 08 Jun 2015 00:00:00 +0200