SESEC, Energy Made to Measure

SESEC (Sustainable Energy Saving for the European Clothing Industry) je projekt utemeljen na idejama koje dolaze iz industrije. Namijenjen je tvrtkama u odjevnoj industriji, zainteresiranim za mogućnost samoprocjene energetske učinkovitosti i područja isplativosti u cilju ostvarivanja ušteda.

    
Projekt je sufinanciran od strane EU Komisije iz programa Inteligentne Europske Energije kojim EU komisija promovira energetsku učinkovitost i racionalno korištenje energije.

Ciljevi projekta su: 
  • razvoj, test i ponudu alata za procjenu energetske učinkovitosti u proizvodnji odjeće, sačinjen od vodiča i web aplikacija, prilagođenih MSP i velikim tvrtkama.
  •  povećanje projektnog učinka prijenosom rezultata u sektoru kroz kanale EURATEX članica i zainteresiranih tvrtki
  •  obuka i potpora tvrtkama pri implementaciji mjera za uštedu energije vodeći računa o isplativosti
  •  srednjoročno, poboljšati mogućnosti za energetsku efikasnost za cijelu odjevnu industriju u Europi.
Početak projekta: ožujak 2011.
Završetak projekta: rujan 2014.
Nositelj projekta: EURATEX.
Partneri u projektu su: CITEVE (PT), Gherzi (Europe), ENEA (IT), INCDTP (RO), DITF (DE), BMS (BE), PIRIN-TEX(BG), BAATPE (BG)

Predviđene aktivnosti su: izrada i distribucija modela za obuku, organizacija jednog nacionalnog događanja (seminar); doprinos u vezi publikacija projekta i relevantnih materijala za web stranicu; promocija projekta i distribucija postignutih rezultata, aktivna koordinacija aktivnosti s nositeljem projekta i drugim partnerima, izvještavanje, aktivnosti vezane uz motivaciju za projektno sudjelovanje što većeg broja tvrtki (članica i nečlanica).
vrh stranice