Sastanak s predstavnicima sindikata

13.12.2012.

Sastanak predstavnika HUP-Udruge poslodavaca humanitarnog razminiranja s predstavnicima sindikata u djelatnosti humanitarnog razminiranja.
Sastanak je sazvana na inicijativu poslodavaca, a s ciljem definiranja daljnjih aktivnosti vezano uz Kolektivni ugovora za djelatnost humanitarnog razminiranja, ali i definiranja daljnjih zajedničkih aktivnosti sindikata i poslodavaca. Predstavnici poslodavaca informirali su nazočne kako je prema tumačenju pravne službe HUP-a Kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja sklopljen 11.12.2006. godine i Odlukom ministra gospodarstva, rada i poduzetništva proširen na sve poslodavce i radnike djelatnosti humanitarnog razminiranja u RH donošenjem Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje produžena primjena ovog Kolektivnog ugovora prestala s 28. listopada 2012 godine. Predstavnici HSHR-a smatraju da se ovaj Zakon ne odnosi na privatne poslodavce i zaposlene kod privatnih poslodavaca stoga je HSHR pokrenuo zahtjev pred Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u svrhu utvrđivanja važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost humanitarnog razminiranja. Stav je Novog sindikata da ukoliko će se voditi pregovori oko sklapanja kolektivnog ugovora potrebno je zadržati razinu prava iz starog Kolektivnog ugovora, a tražiti će samo povećanje najniže plaće koja se isplaćuje za dane u kojima se ne radi bez krivnje radnika te smatraju da se dio terenskog dodatka može prebaciti u povećanje brutto-plaće. Svi nazočni složili su se da se sačeka odgovor Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Ukoliko se Kolektivni ugovor više ne primjenjuje formirati će se pregovarački timovi i započeti će se pregovori. U slučaju ako je Kolektivni ugovor i dalje na snazi tada će se sindikati i poslodavci ponovno naći kako bi se dogovorile daljnje strateške aktivnosti (Zakon o humanitarnom razminiranju, Pravilnici, osiguranje poslova u kontinuitetu i dr.). Na sastanku su sudjelovali Mario Iveković, Stjepan Tadić, Marinko Guljaš, Mario Barjaktarić, Velibor Lučić i Ledić te Mladen Džalto i Marijana Filipić.
vrh stranice