Sastanak predstavnika HUP EUPRO s pomoćnikom ministra Zvonimirom Novakom

08.04.2019.

Na sastanku održanom u petak, 5. travnja 2019. godine u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, predstavnici HUP Udruge profesionalaca za fondove EU (HUP EUPRO) otvorili su temu odbacivanja poduzetničkih projekata na EU natječajima zbog zahtjeva za porezne olakšice (kroz Zakon o poticanju ulaganja).
Konzultanti za EU fondove su pomoćniku ministra, g. Zvonimiru Novaku i drugim predstavnicima ministarstva predstavili problematiku iz poduzetničke perspektive: na terenu vlada velika pravna nesigurnost zbog nejasnih pravila u procesu prijave investicija za nacionalno i EU sufinanciranje. Neupitno je, da je dvostruko sufinanciranje istih zabranjeno. Laički rečeno, dvostruko sufinanciranje značilo bi da smo za isto ulaganje dobili dvije potpore (nevažno jesu li EU ili nacionalne). No problem s kojim se poduzetnici na terenu susreću je tumačenje pojma „trenutak dodjele potpore“. Dok za EU fondove trenutak primanja potpore nastaje kada korisnik primi Odluku o sufinanciranju, nejasno je pravilo kada se smatra dodijeljenom nacionalna potpora temeljem Zakona o poticanju ulaganja.

Hrvatska udruga poslodavaca smatra je to trenutak kada poduzetnik predaje godišnje Izvješće o provedenom ulaganju i PD obrazac, a nikako ne trenutak kada primi Potvrdu nadležnog ministarstva o mogućnosti korištenja potpore. Potvrda koju na početku procesa poduzetnik prima predstavlja tek mogućnost korištenja, ukoliko se u razdoblju investicije ostvare svi zadani uvjeti.
Predstavnici MGPO potvrdili su kako se kod ocjenjivanja projektnog prijedloga za EU natječaj od korisnika traži pojašnjenje ako u prijavi navede da je istu investiciju zatražio mogućnost korištenja poreznih olakšica tj. nacionalnu potporu. Ako se utvrdi da je na primjer, jedan stroj čija je nabava dio projektnih troškova također prijavljen kao investicija prema Zakonu o poticanju ulaganja, projekt će biti odbijen tj. diskvalificiran zbog mogućeg dvostrukog financiranja. Svjesni su da postoje različite interpretacije tj. tumačenja trenutka dodjele nacionalne potpore (poreznih olakšica) od strane tijela u sustavu, stoga su pokrenuli konzultacije s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Eu kao i s Glavnom upravom za tržišno natjecanje EK. Očekuju da će kroz mjesec dana imati odgovore tj. konačno tumačenje.
Poduzetnici i stručnjaci za EU fondove traže da se ne penaliziraju potencijalni korisnici zbog percepcije da bi netko u budućnosti mogao zaobići pravila. Na sustavu je da primjenjuje mehanizme osiguranja kao što je Izvješće o korištenim potporama, a na korisniku je krajnja odgovornost da će ukoliko prekrši pravila sva sredstva morati vratiti.

HUP Udruga profesionalaca za fondove Eu (HUP EUPRO) će kao zaključak sa sastanka stručno mišljenje dostaviti svim relevantnim tijelima u sustavu.

vrh stranice