Radni sastanak socijalnih partnera na temu „Unaprjeđivanje zaštite na radu“

22.11.2016.

22. studenog 2016. godine održan je radni sastanak predstavnika HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede i PPDIV Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske s članovima sektorskog Povjerenstva za unapređivanje zaštite na radu.
Na sastanku su predstavnici ZUZNR-a prezentirali prvu nacionalnu kampanju „2016.-2018. STOP ozljedama na radu“ čijom provedbom se želi ostvariti značajno smanjenje broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj i unaprijediti područje zaštite na radu, polazeći od opredjeljenja da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa. Utvrđivanje stvarnog stanja u području zaštite na radu, te donošenje akcijskog plana mjera s konkretnim nositeljima i rokovima na razini svake tvrtke i ustanove, otvara prostor za aktivan angažman i mjerljive pozitivne rezultate.

Kampanjom se želi s ukazati na značaj zaštite na radu, osiguranje primjerenih uvjeta rada, potrebu očuvanja zdravlja na radu i radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka s čime su članove HUP-a upoznali Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Ana Akrap i Vanja Glogovac, više stručne savjetnice u Zavodu.

Direktorica HUP – Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede Milka Kosanović istaknula je potrebu da se uz informiranje i osvješćivanje o značaju zaštite na radu prezentiraju i pokazatelji kojima se potvrđuje da ulaganje u zaštitu na radu, u prevenciju i smanjivanje izostanaka s rada ima višestruke pozitivne učinke na poslovanje.
Šimo Orešković, predsjednik Sindikata PPDIV-a napomenuo je da se u tvrtkama dosta pažnje posvećuje osiguranju osobnih zaštitnih sredstava te se založio da se u tvrtkama uz mjere prevencije, uzroci svake ozljede na radu u okviru Odbora zaštite na radu detaljno analiziraju s ciljem da se isključi ponavljanje.

U daljnjoj provedbi kampanja „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ i „STOP ozljedama na radu“ očekuje se aktivno sudjelovanje udruge poslodavaca i sindikata te njihovih članica u tvrtkama u prehrambenoj industriji i poljoprivredi.
vrh stranice
vrh stranice