Radni sastanak s Ministarstvom gospodarstva o Industrijskoj strategiji

24.03.2014.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca održao se radni sastanak s pomoćnicom ministra gospodarstva Sabinom Škrtić i savjetnikom ministra Tomislavom Radošem na temu Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.-2020.
Na sastanku je istaknuta nužnost veće pažnje politike Vlade naspram potreba industrije, za suradnjom i istovremenom pripremom nacionalnih strategija te za ostvarivanjem visoke razine usklađenosti ostalih javnih politika- makroekonomskih, fiskalnih, obrazovnih i politika zapošljavanja s Industrijskom strategijom. Prisutni su se složili kako je za hrvatsku industriju važno snažnije uključivanje na jedinstveno tržište EU i u globalne lance, a predstavnici industrije istaknuli su važnost eliminacije negativnih utjecaja makroekonomskih politika na konkurentnost industrije, što treba podržati kreiranjem ciljanih sektorskih industrijskih politika.

Pomoćnica ministra gospodarstva Sabina Škrtić rekla je da je u tijeku obrada primljenih mišljenja na Industrijsku strategiju te kako se planira da će strategija biti na Vladi krajem travnja.
Na sastanku je bilo govora o rizicima koje nosi niska koherentnost strateškog dokumenta u pogledu ciljeva i instrumenata s industrijskom i energetskom politikom EU. Članovi CRO industrije istaknuli su da je neophodno da se u Industrijskoj strategiji obuhvati dimenzija sektorskog pristupa Europske unije kojom se razvoj industrije usmjerava u šest područja (održiva mobilnost, energetski intenzivni sektori, odgovor na društvene izazove poput klimatskih promjena, zdravlja, starenja stanovništva, svemir i značaj pojedinih sektora za proizvodne lance vrijednosti). Ovakav ciljani pristup svim industrijskim granama osigurava ravnopravan pristup ESI fondovima.
Članovi se zalažu da Industrijska strategija pošalje jasan signal da smo predani reindustrijalizaciji te da se Republika Hrvatska pridružuje aspiracijama EU da industrija sudjeluje s 20% u BDP-u 2020.

HUP- CRO industrija i HUP- Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske prezentirale su zajednički prijedlog mjera za Industrijsku strategiju koje bi se trebale primjenjivati na industriju u cijelosti te su izrazili interes za sudjelovanjem u izradi implementacijskih planova Industrijske strategije. Predstavnici HUP- Udruge informatičkih i komunikacijskih djelatnosti, HUP- Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede, HUP- Udruge proizvođača lijekova i HUP- Udruge financijskog poslovanja iznijeli su mišljenja granskih udruga na predloženu Industrijsku strategiju.
vrh stranice
vrh stranice