PUMA seminar: Upravljanje troškovima i ulaganjima;; prostorije tvrtke Kožul, d.o.o., 108. brigade ZNG 56, Slavonski Brod

24.04.2024.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek organizira koristan seminar na temu: Upravljanje troškovima i ulaganjima - Važno menadžersko znanje kojim se optimizira poslovanje i trošenje resursa, a pogotovo u uvjetima krize i recesije koji će se održati u srijedu 24. travnja 2024. godine s početkom u 10 sati u prostorijama tvrtke Kožul d.o.o., 108. brigade ZNG 56, Slavonski Brod (u kompleksu Đuro Đakovića, dvorana na I. katu). 

  

Upravljanje troškovima i ulaganjima je važna menadžerska tehnika neophodna da se održi ili poveća konkurentnost i osigura opstanak u tržišnoj utakmici. Osnovni cilj joj je postizanje OPERATIVNE IZVRSNOSTI, EFIKASNOSTI, odnosno postizanje optimalnog odnosa između troškova i prihoda. Pri upravljačkom pristupu troškovi se višedimenzionalno povezuju sa odgovornim osobama unutar organizacije, s portfeljem proizvoda i usluga, sa aktivnostima u lancu vrijednosti i sa klijentima.

Interes nadzora i analiza usmjerava se na dva posebna i istovremeno povezana područja:

   upravljanje troškovima nabave resursa,

   upravljanje troškovima trošenja resursa.

U upravljanju troškovima ističu se dva koncepta čija primjena ovisi o gospodarskom trenutku, djelatnosti, usklađenim interesima sudionika (stakeholdera), strateškim namjerama:

   snižavanje (redukcija) troškova,

   kontrola troškova.

Cilj seminara je kroz izlaganje i dijalog upoznati polaznike sa procesom upravljanja troškovima, te osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za njegovu provedbu, a sve u svrhu realizacije optimalnog cilja: Kako povećati  vrijednost isporuke kupcima uz istovremeno smanjenje troškova.

Sadržaj

          Kako upravljati troškovima u turbulentnom poslovnom okruženju? Što se postiže tim postupcima?

          Odnos između kontrole i snižavanja troškova

          Specifični ne-novčani troškovi (amortizacija, vrijednosna usklađenja, rezerviranja)

          Proces upravljanja troškovima i analitičke tehnike kontrole troškova i identifikacija prigoda za njihovo snižavanje

          Alternativni pristupi i metode u upravljanju i racionalizaciji troškova

          Planiranje (budžetiranje) troškova

          Ključni financijski pokazatelji koji se koriste u postupcima upravljanja troškovima.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica, a prvenstveno je namijenjen poduzetnicima, visokom i srednjem menadžmentu, kontrolerima, specijalistima za računovodstvo, kao i svim zainteresiranima.

Predavač je Nikola Nikšić, savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa. Od ukupno 40 godina radnog staža u zemlji i inozemstvu, 28 je radio na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama i računovodstvom te kontrolingom. Od toga, kao djelatnik Geotehnike 6 godina u inozemstvu na međunarodnim hidro-energetskim projektima. a 12 kao menadžer u hrvatskim poduzećima - članicama međunarodnih grupacija (WLW, Bisnode). Kao su-osnivač poduzeća Konter, dugi niz godina se bavi poslovima menadžerskog savjetovanja na području organizacije i ekonomike poslovanja, te edukacije. Dobitnik je nagrade Primus 2011., za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za područje strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svoje sudjelovanje prijavite do utorka 23. travnja 2024. godine do 12 sati elektronskim putem na: hup-osijek@hup.hr

vrh stranice