PUMA

Znanje i vrijeme – najvažniji resursi današnjice - PUMA u njihovoj funkciji!

Prepoznajući značaj cjeloživotnog učenja, Hrvatska udruga poslodavaca kvalitetnim programima nastoji izaći u susret poduzetnicima amortizirajući financijski i vremenski „rizik“ odabira kvalitetnog izvođača.

Poseban program edukacije za poslodavce Primorsko-goranske županije

Zahvaljujući kvaliteti PUMA programa i sklopljenim sporazumom o suradnji između HUP-a Rijeka i Primorsko-goranske županije; u Rijeci se u 2012.g. provodi već 12. ciklus subvencioniranih seminara.
Posebnost ove uspješne suradnje očituje se u načinu financiranja seminara, na način da u plaćanju cijene jednodnevnog seminara, koja iznosi 1.050,00 kn Hrvatska udruga poslodavaca sudjeluje sa 30%, Primorsko-goranska županija sa daljnjih 30%, a razliku do pune cijene u iznosu od 450,00 kn + PDV snosi učesnik seminara; dok HGK ŽK Rijeka/Pula osiguravaju infrastrukturu za provođenje seminara.

O Programu usavršavanja menadžera

Znanje je resurs koji se dijeljenjem ne umanjuje već množi, stoga je naša želja iskoristiti stečena iskustva te ih dijeliti sa drugim segmentima društva kojima su menadžerske vještine neophodne: novim generacijama menadžera i javnom sektoru.

Što?

PUMA predstavlja suvremeni sustav kontinuirane edukacije menadžera koji karakterizira postojanost, stalna prilagodba novim menadžerskim trendovima i hrvatskim posebnostima.
Obrazovanje je jedna od najbitnijih karika u lancu suvremene strategije rasta i razvoja gospodarstva. Želite li da Vaša tvrtka bude uspješna na tržištu koje se mijenja brže no ikada ranije, cijela tvrtka mora kontinuirano učiti kako bi zadržala konkurentsku prednost.

Kako?

Po Vašoj mjeri, prema Vašim potrebama, u suradnji sa vodećim obrazovnim institucijama uglednim stručnjacima. Do željenog ćete znanja doći kroz predavanja, rasprave, simulacije, studije slučaja i analize s naglaskom na neposrednu primjenu u praksi.
Kao prvo odmah zaboravite uobičajene načine usvajanja znanja. Naši seminari nisu „dosadan povratak u školske klupe“. Vi ste aktivni sudionik, a ne promatrač! Seminare Puma karakteriziraju male grupe između 10 i 15 polaznika što omogućuje svakom polazniku aktivno sudjelovanje u radu grupe i da pojedine alate neposredno preispita na primjeru iz svakodnevne prakse. Naglasak pri koncipiranju i izlaganju tema jest na njihovoj praktičnosti i mogućnosti neposredne primjene u praksi.

Kome?

PUMA program namijenjen je vrhunskom menadžmentu, srednjem poslovodstvu i vlasnicima malih i srednjih poduzeća. Kako živimo u eri znanja u kojem ne postoji pojam završenog školovanja, gdje svaki poslodavac postaje nastavnik, a svaki namještenik učenik i obrnuto, PUMA se preporučuje istodobno i poslodavcima i zaposlenicima.
PUMA je namijenjena svima koji žele postići nešto više.

Zašto?

 • podizanje razine menadžerskih znanja
 • osposobljavanje polaznika za bolje vođenje i upravljanje poduzećima
 • bolje razumijevanje osnovnih ekonomskih pojmova i novih trendova
 • savladavanje temeljnih problema iz poslovne prakse
 • pružanje informacija za definiranje poslovnih problema sa mogućima rješenjima

Gdje?

PUMA seminare organiziramo u 7 gradova širom Hrvatske: u Zagrebu, Osijeku, S. Brodu, Vinkovcima, Puli, Rijeci i Splitu. Također, moguće je održavanje «in company» seminara u prostorijama Vaše tvrtke. Iz ponuđenog programa izaberite temu, mjesto i vrijeme održavanja seminara, a HUP će osigurati najbolje predavače i najkvalitetnije edukativne sadržaje.

PUMA regije:

PUMA je osnovana 1996. godine kao odgovor HUP-a na potrebu poslodavaca za trajnim usavršavanjem svojih kadrova neophodnim za razvoj i rast poduzeća. Sa ciljem decentralizacije znanja te pružanja jednako kvalitetne podrške poduzetnicima širom Hrvatske, cikluse PUMA seminara počeli smo organizirati i kroz regionalne urede HUP-a.

Vrijednost ulaganja u obrazovanje poduzetnika prepoznata je i na lokalnoj razini – razini županija, što je dovelo do daljnjeg rasta PUMA-e. 2001. godine Primorsko-goranska županija prva je prepoznala kvalitetnog partnera i kroz suradnju s HUP-om dala svoj doprinos regionalnom razvoju kroz sufinanciranje PUMA seminara za lokalne poduzetnike.

Ovaj model ulaganja u konkurentnost lokalnog poduzetništva ubrzo zatim preuzele su Istarska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska te Brodsko-posavska i Splitsko-Dalmatinska županija. Kroz zajedničko sufinanciranje, HUP i županije učinili su znanje regionalno dostupnijim i financijski prihvatljivijim za poduzetnike!

Kroz suradnje s nekim županijama u programe usavršavanja uključili smo i novu generaciju menadžera – studente, a najveći projekt uključivanja studenata je projekt Poslovne škole za studente HUP-a Rijeka i Primorsko-goranske županije.

PUMA snage:

 • iskustvo, znanje, tradicija (od 1996.g.) – stručan tim koji prati trendove i potrebe tržišta
 • vrhunski tim stručnjaka – predavači bogatog poduzetničkog i savjetodavnog iskustva
 • raznovrsni program - sustav permanentne edukacije menadžera na svim razinama
 • dostupnost – regionalna zastupljenost u čak 7 gradova
 • zadovoljni i lojalni klijenti 
 • snažna umreženost – domaće i strane „partner institucije“
 • prilagođen hrvatskim posebnostima - Ispitivanje potreba i interesa
 • prilagođavanje tržištu, fleksibilnost, suradnja

U današnjoj ekonomiji USPJEŠNOST proizlazi iz
sposobnosti efikasnijeg i bržeg stjecanja i širenja ZNANJA
u odnosu na konkurenciju. (R.M.Kanter)
vrh stranice