Prvi hrvatski grad u mreži Global Comapacta - Grad Pula

02.10.2014.

Sastanak predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca sa gradonačelnikom Pule g. Borisom Miletićem i njegovim suradnicima, a na temu nedavnog ulaska grada Pule u Global Compact inicijativu UN-a za uvođenje društveno odgovornog poslovanja. Lokalna mreža Global Compact Hrvatska osnovana je 2007. godine, a od 2012. godine HUP je koordinator inicijative.
Grad Pula prvi je hrvatski grad koji je postao dio Global Compacta i koji posluje prema njegovim načelima društveno odgovornog poslovanja, te je stoga iznimna važnost promovirati taj korak i osvijestiti širu javnost o važnosti društveno odgovornog poslovanja. Na sastanku je od strane HUP-a sudjelovala Gordana Deranja, predsjednica HUP-a te Nataša Novaković, koordinatorica Global Compact lokalne mreže Hrvatska.

Gospođa Deranja izjavila je da je ponosna što je upravo grad u kojem živi postao prvi hrvatski grad u Global Compactu te je izrazila nadu da će primjer Pule slijediti i drugi hrvatski gradovi. Hrvatska udruga poslodavaca promiče društveno odgovorno poslovanje među tvrtkama svojim članicama jer smatra da takvo poslovanje donosi korist i tvrtkama i svim njihovim dionicima. Gospođa Deranja istaknula je da društveno odgovorno poslovanje pomaže boljim odnosima sa zaposlenicima, dobavljačima i poslovnim partnerima, a doprinosi i široj zajednici kroz brigu za okoliš i odgovorno korištenje prirodnih resursa. Pristupanje Pule Global Compact inicijativi potvrđuje želju grada da radi na daljnjem unapređenju kvalitete života svih svojih stanovnika i to na način koji je odgovoran i prema zajednici i prema okolišu.
vrh stranice
vrh stranice