Provedba Nacionalnog plana oporavka i otpornosti: natječaji za poduzetnike u 2022. godini

16.03.2022.

Početkom veljače ove godine, objavljen je Operativni sporazum Vlade RH i Europske komisije za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. (NPOO). 

Njime se detaljno utvrđuju glavni koraci u provedbi NPOO-a s rokovima i pokazateljima za ključne etape i ciljne vrijednosti, a koji su  i jedan o preduvjeta za podnošenje prvog zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji. Provedba NPOO-a u kontekstu investicija privatnog sektora, je krenula prošle godine; dio projekata (njih šezdesetak) energetske učinkovitosti koji su bili na listi čekanja zbog nedostatnih sredstava (u Višegodišnjem financijskom okviru 2014.-2020.), ugovoreni su u prosincu 2021. godine. Hrvatska udruga poslodavaca, nastavno na prošlogodišnje aktivnosti vezane uz sadržaj samog NPOO dokumenta, nastavlja zastupati interese članica HUP-a kroz doprinos u izradi nacrta pojedinih natječaja.

Do sada smo sudjelovali u različitim aktivnostima vezano uz oblikovanje natječaja za turistički sektor s Ministarstvom turizma i sporta, zatim prva dva natječaja za inovacije MSP-a Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava i socijalne skrbi vezano uz vaučere za vještine zaposlenih i nezaposlenih osoba te s Ministarstvom kulture i medija za kreativne i kulturne industrije. Nadamo se da će se partnerski pristup tijela zaduženih za provedbu nastaviti i dalje, s ciljem kreiranja i provedbe što boljih natječaja.

 

Pregled natječaja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti čija objava se očekuje u 2022. godini:

 

Oznaka i naziv mjere

Plan objave poziva

C1.1.1. R4-I1 Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

2Q 2022. – objava krajem lipnja

C1.1.2. R2-I2 Ulaganje u upravljačke kapacitete MSP-ova

3Q 2022.

C1.1.2. R2-I3 Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

1Q 2022. – objava do kraja ožujka, prijave u svibnju 2022. godine

C1.1.2. R2-I4 Jačanje akceleracijske aktivnosti poduzeća

2Q 2022.

C1.1.2. R2-I5 Komercijalizacija inovacija

1Q 2022. – objava do kraja ožujka, prijave u svibnju 2022. godine

C1.1.2. R3-I2 Vaučeri za digitalizaciju

2Q (ili 3Q) 2022.

C1.1.2. R3-I3 Bespovratne potpore za digitalizaciju

2Q 2022.

C4.1. R3 – Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba

2Q 2022.

C1.6. R1-I2  Jačanje održivosti i poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzeća u turizmu (s najmanje 50 % ukupnih ulaganja koja podupiru zelenu tranziciju)

3Q 2022 – očekuje se objava kroz ljeto, prijave od rujna

C1.1.1. R6-I1 Ulaganja u transformaciju i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

4Q 2022

 

vrh stranice
vrh stranice