Proširuje se primjena kolektivnih ugovora za ugostiteljstvo i graditeljstvo

01.06.2018.

Zagreb, 01.06.2018. – U Narodnim Novinama br. 49 dana  objavljene su odluke ministra rada i mirovinskog sustava kojima je primjena kolektivnih ugovora koje su sklopili HUP i sindikati u sektorima ugostiteljstva i graditeljstva proširena na sve poduzetnike i radnike navedenih djelatnosti. HUP je u novom postupku proširenja primjene kolektivnih ugovora postavio okvir za uređenje radnih odnosa i uvjeta poslovanja s ciljem postizanja ujednačenih i viših standarda poslovanja u sektoru graditeljstva i ugostiteljstva te s ciljem suzbijanja nelojalne konkurencije.

„Nadležna tijela prepoznala su napore i aktivnosti koje Hrvatska udruga poslodavaca kao socijalni partner poduzima s ciljem jačanja konkurentnosti gospodarstva te uređenja radnih odnosa i unaprjeđenja uvjeta rada zaposlenika u dva strateški važna sektora. Proširenje primjene znači da su svi obrti i tvrtke u Hrvatskoj koje posluju u navedenim sektorima obvezne unijeti pozitivnu promjenu u pravima radnika, a bolji radni uvjeti i povećanje standarda zaposlenika preduvjeti su borbe protiv rada na crno i odljeva kvalitetnih i stručnih ljudi. HUP će i dalje intenzivno raditi na poboljšanju poslovne klime i nadležnim ministarstvima kontinuirano predlagati rješenja za stimulaciju rasta gospodarske djelatnosti u Hrvatskoj.“- izjavio je tim povodom  Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca.

Proširenje primjene kolektivnih ugovora rezultat je dugogodišnjeg kvalitetnog dijaloga socijalnih partnera. Naime, krajem veljače HUP-Udruga poslodavaca u graditeljstvu i Sindikat graditeljstva Hrvatske potpisali su Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo prema kojima se povećava osnovica za plaću s ciljem ujednačavanja uvjeta rada u građevinarstvu Hrvatske s uvjetima razvijenih zemalja zapadne Europe. Kolektivne pregovore inicirala je HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva radi unaprjeđenja učinkovitosti sektora i poboljšanja položaja građevinskih radnika u Republici Hrvatskoj. Također, u ožujku 2018. HUP-Udruga ugostiteljstva i turizma i Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije sklopili su Kolektivni ugovor ugostiteljstva koji, među ostalim, donosi značajnija povećanja najnižih osnovnih plaća za sva tipična ugostiteljska zanimanja.

Kroz novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva iz ožujka 2018. dogovorene su izmjene na tragu  tržišnih kretanja, potreba i trendova u ugostiteljskoj djelatnosti te je ugovoreno povećanje plaća od 10 %. Ugovoreni su novi iznosi najniže bruto osnovne plaće za tipična radna mjesta u ugostiteljskoj djelatnosti u iznosu od 4.700,00 kn za poslove konobara, kuhara, slastičara, recepcionara itd. Navedeni iznos predstavlja minimalnu osnovnu plaću na koju se dodatno obračunavaju dodaci za noćni rad, rad nedjeljom i blagdanom te prekovremeni rad prema kolektivnim ugovorom definiranim iznosima. S obzirom na različiti intenzitet poslovanja i specifičnost dnevnog i tjednog rasporeda radnog vremena za ugostitelje je pritom posebno važna mogućnost primjene preraspodjele u maksimalnom trajanju – 60 sati unutar 6 mjeseci i mogućnost korištenja skraćenog dnevnog odmora od 8 sati, a koje bez proširene primjene ne bi mogli koristiti ugostitelji koji nisu članovi HUP-a ili nemaju sklopljen kućni kolektivni ugovor.

Proširenom primjenom I. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo na čitav sektor graditeljstva Republike Hrvatske osigurat će se razina radnih prava i obveza u građevinskoj djelatnosti za sve radnike i sve poslodavce na jednak i ravnopravan način, socijalna jednakost za sve zaposlene u sektoru, fer tržišna utakmica za sve gospodarstvenike i jednaka obaveza odgovarajućih uplata poreza, doprinosa i ostalih davanja. Proširena primjena odnosi se i na poslodavce i građevinske radnike iz drugih zemalja koji radove izvode na teritoriju Republike Hrvatske te oni stoga neće predstavljati nelojalnu konkurenciju domaćim radnicima i izvođačima radova.

Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva istaknuo je: „Proširenjem primjene I. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo kojima smo ugovorili veće plaće poboljšat će se položaj građevinskih radnika radi motiviranja kvalitetne stručne radne snage na zapošljavanje u graditeljstvu u Republici Hrvatskoj i sprječavanja daljnjeg iseljavanja te unaprijediti učinkovitost sektora. Osnovica za plaću svih građevinskih radnika u Hrvatskoj time iznosi 3.750,00 kn te se uvećava za pripadajuće dodatke prema tarifama i uvjetima rada. Osnovna plaća u graditeljstvu mora se u najkraćem roku povećati na minimalno 5.000 kuna, s time da je prethodno potrebno mijenjati pojedine odredbe Zakona o radu po pitanju određenih prava iz radnog odnosa koje se zlorabe u odnosu na poslodavce. U cilju očuvanja konkurentnosti građevinskog sektora nužno je sprovoditi intenzivni inspekcijski nadzor primjene Kolektivnog ugovora jer u protivnom će on ostati mrtvo slovo na papiru. Radi toga nadležno ministarstvo mora organizirati sposobne inspekcijske službe koje mogu sprovesti kontrolu, ne simboličku, već sveobuhvatnu kontrolu isplate plaća po tarifama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. K tome je nužno mijenjati školski sustav koji danas ne zadovoljava potrebe gospodarstva, uz istovremenu promociju građevinskih zanimanja i reformu strukovnog obrazovanja."

Povodom proširenja novog Kolektivnog ugovora ugostiteljstva predsjednik HUP-Udruge ugostiteljstva i turizma, Željko Kukurin je izjavio: “Turistički sektor suočava se s nizom izazova a ljudski potencijali jedan su od najvećih. Cijela industrija se trudi kontinuirano unaprjeđivati uvjete rada za naše zaposlenike kako bi osigurali konkurentne uvjete u odnosu na zemlje u okruženju. Proširenje ovog kolektivnog ugovora još je jedan korak u tom smjeru. Granski sindikati važan su partner na tom putu i zato mi je drago da s njima postižemo konsenzus oko važnih pitanja i zajedno unapređujemo sektor u kojem radimo.“   

 
vrh stranice