Promocija franšiznog poslovanja u Hrvatskoj

22.03.2013.

U Splitu je održana radionica pod nazivom Promocija franšiznog poslovanja u Hrvatskoj, u suradnji Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR) i Regionalnog ureda HUP-a u Splitu, uz podršku Civil Society Small Grants Program-a Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država. Franšiza predstavlja model poslovanja u kojem neko poduzeće prodaje pravo korištenja svog trgovačkog imena i načina poslovanja drugom poduzeću koje mu zauzvrat plaća franšiznu pristojbu i tantijeme, odnosno postotak od ostvarene mjesečne prodaje proizvoda i usluga.
Dr.sc. Aleksandar Erceg, savjetnik i trener Centra za franšizu Centra za poduzetništvo Osijek govorio je o specifičnostima franšize kao modela poslovanja te o razvijenosti franšiznog poslovanja u Hrvatskoj i SAD-u. Istaknuo je kako franšiza predstavlja model rasta poduzeća koji značajno smanjuje neizvjesnost u najrizičnijim fazama rasta: pokretanju poduzeća i fazi brzog rasta. Zbog prepoznatih prednosti u primjeni franšiznog modela poslovanja i za poduzetnike početnike i za uspješna poduzeća s potencijalom rasta, franšizno poslovanje već se desetljećima uspješno primjenjuje u razvijenim zemljama, dok u Hrvatskoj sve više uzima maha. Robert Bilić je govorio o svojim iskustvima kao primatelj franšize McDonald's i Signarama, a predstavljene su i američke franšize Hard Rock Cafe, EmbroideMe, Plan Ahead Events, SuperGreen Solutions, Transworld Business Advisors, IZON Global Media, Re/Max, Sign-A-Rama, KFC Corporation, Cheeburger Cheeburger, Office 1 SuperStores International, Dairy Queen i Precision Tune Auto Care.
vrh stranice