Projekti

RESTRUKTURIRANJE I INDUSTRIJSKI ODNOSI U CESTOVNOM PROMETU

Šest partnera iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske, Bugarske, Crne Gore i Makedonija sudjelovalo je u jednogodišnjem europskom projektu “Restrukturiranje i industrijski odnosi u sektoru prometa” – engl. “RITS – Restructuring and industrial relations in the transport sector” od kolovoza 2011. do kolovoza 2012. godine.

Cilj projekta bio je promicati razvoj industrijskih odnosa u sektoru prometa u zemljama Jugoistočne Europe (Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Crna Gora, Makedonija) na nacionalnoj, regionalnoj i razini poduzeća unaprjeđenjem ekspertize i znanja o industrijskim odnosima i restrukturiranju. To je provedeno u okolnostima ovladavanja promjenama i restrukturiranja tijekom gospodarske krize s naglaskom na veliku važnost izgradnje perspektive za budućnost te time očuvanja postojećih i poticanja stvaranja novih i boljih radnih mjesta.

Projekt je također pomogao u uspostavi snažne mreže ključnih dionika u industrijskim odnosima u djelatnosti prometa. Kako je prometni sektor vrlo velik, odlučili smo se uglavnom fokusirati na restrukturiranje i industrijske odnose u cestovnom prometu. Uključene poslodavačke udruge (BDI / Njemačka, ZDS / Slovenija, BusinessMacedonia / Makedonija, UPCG / Crna Gora, BIA / Bugarska i HUP / Hrvatska), njihove granske udruge u prometu (TAS / Slovenija, UPP / Hrvatska, ZRSV / Makedonija, SOAT / Bugarska), tvrtke članice kao i sindikalni partneri povećali su svoju ekspertizu i razumijevanje u ovom području razmjenom iskustava i znanja na radionicama, sastancima, studijskom putovanju, nacionalnim aktivnostima, predmetnom publikacijom, na konferenciji i drugim aktivnostima.
Znanje stečeno kroz razmjenu iskustava, utvrđivanje najboljih praksi kao i sastanke na europskoj razini s predstavnicima socijalnih partnera, pomoglo je u pripremi prijedloga za poboljšanje propisa I akata u području industrijskih odnosa i sektora prometa.
Sfera industrijskih odnosa vrlo je važna, obzirom da je oblikovana različitim tradicijama, institucijama i praksama koje utječu na interakciju između javne politike, kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga. Industrijski odnosi mogu dati važan doprinos dobrom upravljanju, poticati modernizaciju i ispitati nove načine za jačanje konkurentnosti uz socijalnu koheziju I stvaranje boljih izgleda za zapošljavanje. Projekt je pomogao da se steknu znanja o tome kako poboljšati industrijske odnose kao dio upravljanja i prilagodbe u odgovarajuće i efikasnije sustave industrijskih odnosa u europskom okruženju, posebice za zemlje kandidatkinje.

Tijekom projekta partneri su proveli pet nacionalnih radionica o restrukturiranju u sektoru prometa u Sloveniji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Makedoniji, organizirali su studijsko putovanje s posjetom predstavnicima socijalnih partnera i tvrtki u sektoru prometa u Bruxellesu/ Belgija te su održali završnu međunarodnu konferenciju u Ljubljani u Sloveniji.

Partneri su također objavljivali internet stranice o restrukturiranju i industrijskim odnosima u zemljama Jugoistočne Europe na svojim internet portalima i pripremili publikaciju o industrijskim odnosima u sektoru prometa koja je pred vama, na svim jezicima zemalja partnera Jugoistočne Europe (hrvatski, bugarski, makedonski, crnogorski, slovenski).

Ova publikacija je besplatna i fokusira se uglavnom na cestovni promet, sadrži kratku analizu trenutačnog stanja u sektorima prometa uključenih zemalja kao i poglavlje o cestovnim naknadama - novim pristupima u financiranju infrastrukture i njemačkim iskustvima u ovom području. Također predstavlja i temu cestovnog prijevoza u Hrvatskoj analizirajući i terentni i putnički sa studijom slučaja a na kraju možete pronaći koristan popis organizacija i propisa u sektoru prometa iz zemalja Jugoistočne Europe.

RITS_HUP_BROSHURA.pdf
vrh stranice