PROGRAM RADA ZA 2021.

01.06.2021.

Programski prioriteti Global Compact Mreže Hrvatska za 2021. godinu

·       Integriranje ciljeva održivog razvoja u poslovne strategije

·       Science-based targets za klimatsku neutralnost do 2050

·       Women Empowerment Principles i Gender Gap alat za tvrtke

·       Leadership prema Ciljevima održivog razvoja

Početkom 2021. godine, UN Global Compact objavio je strategiju za razdoblje 2021–2023, u izradi koje se vodio posljedicama globalne pandemije koje usporavaju napredak prema ciljevima održivog razvoja i otkrivaju ranjivosti mnogih skupina u populaciji, posebno žena i mladih širom svijeta. Nakon opsežnih konzultacija s dionicima identificirani su prioriteti prema trima kategorijama: ona područja u kojima će UNGC voditi i koje će djelovanjem oblikovati, one u kojima će djelovati kroz suradnju s drugima i one koje će slijediti i nastojati pojačati. Strategija se prema tome temelji na ostvarenju značajnog napretka u pet područja prema kojima će se mjeriti kolektivni učinak. To su Ravnopravnost spolova (SDG 5), Dostojanstven rad i ekonomski rast (SDG 8), Odgovor na klimatske promjene (SDG 13), Mir, pravda i snažne institucije (SDG 16), i Partnerstvo za ciljeve (SDG 17). Osim ovih prioritetni ciljeva, nastavlja se intenzivan rad na području održivog financiranja, u sklopu kojeg je uveden koncept SDG obveznica i otključano SDG financiranje, te na području financiranja za razvoj i održivost u lancima opskrbe.

Prema programskim prioritetima, Global Compact Mreža Hrvatska tijekom 2021. godine provodit će tri akceleratorska programa, SDG Ambition, Climate Ambition Acccelerator i Target Gender Equality, uz natječaj SDG Pioneer koji se provodi svake godine.

SDG AMBITION

S početkom 2021. godine započet će globalni akceleratorski program SDG Ambition koji će u Hrvatskoj provoditi Hrvatska udruga poslodavaca tj. Global Compact Mreža Hrvatska, kako bi tvrtke članice UN Global Compacta u Hrvatskoj podržala u postavljanju ambicioznih korporativnih ciljeva prema ispunjenju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine, u skladu s prvim programskim prioritetom koji se odnosi na integriranje ciljeva održivog razvoja u poslovne strategije.

Kroz šestomjesečni akceleratorski program, prvi takav u Hrvatskoj, tvrtke će naučiti kako strateški dati prioritet pitanjima održivosti tamo gdje mogu imati najveći utjecaj kroz svoje poslovanje, proizvode i usluge, kako postaviti ambiciozne ciljeve i utvrditi ključne korake za njihovo postizanje, kako integrirati poslovne ciljeve i ishode povezane sa SDG-jevima u osnovne procese upravljanja poslovanjem, te kako dizajnirati sustav za praćenje napretka. Suštinski dio programa čini početni set od 10 poslovnih mjerila koji su definirani prema već uspostavljenim smjernicama izvještavanja te se u najvećem dijelu odnose na zaštitu okoliša i smanjenju negativnih posljedica klimatskih promjena pa tako između ostalog uključuju odgovornu proizvodnju bez stvaranja i ispuštanja otpada, opasnih zagađivača i kemikalija u okoliš, kružno gospodarstvo i uvođenje novih kružnih poslovnih modela, održivost proizvoda u cijelom lancu vrijednosti kroz ponovnu uporabu i recikliranje, smanjenje emisija stakleničnih plinova, te očuvanje kopna s posebnim naglaskom na gospodarenje šumama.

Kroz treninge, smjernice, mogućnosti umrežavanja i praktičnu podršku, tvrtke će dobiti potrebna znanja za primjenu ciljeva održivosti na poslovnu strategiju, poslovanje tvrtke, i angažman dionika, a sve s ciljem da se ubrzaju transformativne promjene potrebne za osiguranje konkurentnosti, otpornosti i dugoročnog rasta.

CLIMATE AMBITION ACCELERATOR

2021. godine UN Global Compact pokreće Climate Ambition Accelerator, šestomjesečni akceleratorski program koji će tvrtke članice UNGC-a opremiti znanjem i vještinama potrebnim za prepolovljenje globalne emisije do 2030. kako bi se dosegnula nulta emisija do 2050. Cilj programa je potaknuti i proširiti vjerodostojne klimatske akcije u tvrtkama svih veličina, sektora i regija, omogućujući im da postave i ispune značajne obveze smanjenja emisija i zahtjeve Pariškog klimatskog sporazuma. Novi program temelji se na dosadašnjem radu UN Global Compacta na razvoju i promicanju inicijative Science Based Targets i kampanje Business Ambition for 1.5°C, te nadopunjuje postojeće napore UN-a za održivost u zaštiti okoliša kao što su Action Platform on Climate Ambition, Sustainable Ocean Business Action Platform i Water Resilience Coalition, pridonoseći tako kampanjama Race to Zero i Race to Resilience. Ukoliko prema očekivanjima dovoljan broj tvrtki u Hrvatskoj iskaže interes, HUP će se s lokalnom mrežom pridružiti globalnom programu koji kreće sredinom godine.

TARGET GENDER EQUALITY

Program koji je započeo 2020. godine ponovit ćemo s novom grupom zainteresiranih tvrtki članica UNGC-a i HUP-a u drugoj polovici 2021. godine. Cilj programa je pridonijeti povećanju zastupljenosti žena na upravnoj i izvršnoj razini, a provodi se kroz tri faze:

1. Analiza efikasnosti - screening organizacije preko Gender Gap Analysis online alata

2. Radionice za izgradnju kapaciteta i postavljanje organizacijskih i osobnih ciljeva

3. Globalna kampanja u svrhu predstavljanja rezultata programa, postavljenih ciljeva i tvrtki koje sudjeluju u programu

Nakon prvog kruga programa u kojem je sudjelovalo 19 lokalnih mreža UN Global Compacta, u drugom krugu program će provoditi čak 45 lokalnih mreža, pa tako ponovno i hrvatska mreža koju vodi Hrvatska udruga poslodavaca.

SDG PIONEERS

UN Global Compact svake godine provodi natječaj i kampanju SDG Pioneers s ciljem prepoznavanja poslovnih lidera koji su postigli stvaran učinak na društvo, okoliš ili zajednicu inovirajući svoje poslovne strategije i operacije kako bi postigli ambiciozne ciljeve SDG-a. U Hrvatskoj ćemo 2021. godine treću godinu zaredom provesti lokalni krug natječaja i dodijeliti priznanje SDG Pioneer Croatia osobi koja se prema ocijeni neutralnog internacionalnog žirija iskazala radom i zalaganjem za održivu budućnost. Time ćemo promovirati i organizaciju u kojoj osoba radi a koja teži korporativnoj održivosti i ispunjenju globalnih ciljeva. Ovim projektom slavimo lidere u poslovnom sektoru i potičemo vodstvo u skladu s načelima održivog i odgovornog poslovanja.

Više informacija o UN Global Compactu i mogućnostima učlanjenja: UN GLOBAL COMPACT

vrh stranice
vrh stranice