Program rada

(1) Udruga priprema i ostvaruje programe i projekte :
- praćenja i izučavanja gospodarskih tokova u djelatnosti,
- programe i projekte obrazovanja, osposobljavanja,
- zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja,
- okupljanja radi razvoja i promicanja odnosa u poslovanju,
  posebnosti interesa privatnog vlasništva,
- razvoja i poticanja poštovanja primjene etičkih načela struke,
- poticanja suradnje s drugim strukovnim organizacijama,
- zastupanja interesa članova pri Vladi, Ministarstvima i i drugim tijelima državne vlasti,
- uključivanje putem zakonom dozvoljenih postupaka i razvojem suradnje s nadležnim tijelima u postupcima
donošenja zakonskih i podzakonskih akata u svezi s djelatnošću, te drugih djelatnosti od interesa za svoje
članove.
(2) Udruga kolektivno pregovara s udrugama radnika, te sudjeluje u sklapanju kolektivnih ugovora kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosima.
(3) Udruga osigurava savjetodavnu i drugu pomoć svojim članovima u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa.
(4) Udruga može u radnim sporovima pred sudom, arbitražom, udrugama radnika i državnim tijelima zastupati svoje članove.
vrh stranice