Program rada

Rent-a-car Koordinacija Hrvatske udruge poslodavaca okuplja ključne tvrtke iz djelatnosti najma vozila u Republici Hrvatskoj. Koordinacija je osnovana s ciljem kvalitetnijeg organiziranja na tržištu, zaštite prava i interesa tvrtki koje pružaju rent-a-car usluge, te jače artikulacije interesa i problema ove djelatnosti pred relevantnim institucijama u Hrvatskoj i na razini EU. Kako je rent-a-car djelatnost integralni dio turističke djelatnosti kako po praksi u EU i nama konkurentskim zemljama, tako i po većinskom udjelu turističkog prihoda, kao primaran cilj i interes koordinacije definirano je pravno reguliranje ove djelatnosti i postizanje viših profesionalnih standarda s ciljem smanjenja sive ekonomije i povećanja sigurnosti turista i zaštite potrošača.

Ključna područja na koje će Rent-a-car Koordinacija usmjeriti svoje aktivnosti u 2016. godini:
- zakonsko reguliranje djelatnosti najma vozila (sa i bez vozača) kroz Zakon o pružanju usluga u turizmu, te definiranja pravila struke i uvjeta za obavljanje rent-a-car djelatnosti,
- smanjenje neporeznih davanja (RTV pristojba prioritet),
- priznavanje „turističke stope PDV-a“,
- formalno postati dio turističkog sustava RH i kao djelatnost dobiti mogućnost sudjelovanja u svim mjerama javnog turističkog sustava,
- razvoj i promicanje profesionalnih odnosa u poslovanju i poticanje međusobne suradnje,
- suradnja s partnerskim djelatnostima iz sektora prometa (zračne luke), turističkog i financijskog sektora, te s drugim djelatnostima od zajedničkog interesa.
vrh stranice
vrh stranice