Program rada

Rent-a-car Koordinacija Hrvatske udruge poslodavaca okuplja najveće poslodavce iz djelatnosti najma vozila u Republici Hrvatskoj. Koordinacija djeluje s ciljem zaštite prava i interesa tvrtki koje pružaju rent-a-car usluge te jače artikulacije interesa i problema ove djelatnosti pred relevantnim institucijama u Hrvatskoj i na razini EU. Primaran cilj i interes koordinacije je djelatnost najma vozila regulirati u skladu s prirodom pružanja ove usluge i trendovima na tržištu, te postizanje boljih uvjeta poslovanja i viših profesionalnih standarda s ciljem smanjenja nelojalne konkurencije i povećanja kvalitete rent-a-car usluga.

Programski prioriteti

·         Pitanje reguliranja i slobode pružanja usluga dugoročnog najma vozila te definiranja pravila struke i uvjeta za obavljanje rent-a-car djelatnosti,

·         Smanjenje neporeznih davanja (RTV pristojba prioritet),

·         Izmjene porezne regulative u skladu sa specifičnim potrebama poslovanja u ovoj djelatnosti,

·         Razvoj i promicanje profesionalnih odnosa u poslovanju i poticanje međusobne suradnje,

·         Suradnja s partnerskim djelatnostima iz sektora prometa (zračne luke), turističkog i financijskog sektora, te s drugim djelatnostima od zajedničkog interesa.

Iz planiranih aktivnosti kao konkretnu inicijativu Rent-a-car Koordinacije izdvajamo prioritetan prijedlog za Izmjene Zakona o HRT-u i obveze plaćanja RTV pristojbe, kako bi se smanjila ova neopravdano visoka i neprimjereno uređena obveza za poslodavce. Naime, prema postojećim odredbama Zakona o HRT-u propisana je obveza plaćanja RTV pristojbe za svaki prijamnik u vlasništvu i/ili posjedu, što je izraziti trošak poglavito za one poduzetnike koji, zbog karaktera djelatnosti koju obavljaju, imaju veći broj službenih vozila dok je isto posebno izraženo u djelatnosti najma vozila. Stoga se traži da se Zakon o HRT-u izmjeni na način da pravne osobe imaju obvezu plaćanja RTV pristojbe u iznosu od maksimalno jedne mjesečne pristojbe za sve radio ili TV prijamnike u vlasništvu/posjedu odnosno jednu pristojbu po vozilu godišnje, dok se za rent-a-car zbog specifičnosti ove djelatnosti predlaže potpuno izuzeće iz ove obveze.
vrh stranice