Program rada

Na osnivačkoj sjednici, pozvani su članovi da se uključe sa svojim idejama, prijedlozima i preporukama za nadolazeći rad Udruge.
U cilju zaštite prava i interesa tvrtki iz grafičke djelatnosti, ali i jače artikulacije interesa i Vaših problema pred relevantnim institucijama u Hrvatskoj i na razini EU, zamoljeni su članovi da svoje prijedloge dostave u HUP putem e-maila: sanja.smoljak@hup.hr

Kroz zajednički rad članova HUP-Udruge grafičara i nakladnika želi se aktivno sudjelovati u svim procesima kreiranja gospodarskih i sektorskih politika koje utječu na razvoj ovog tržišta.

• Iniciranje promjena zakonskih propisa iz područja radnih odnosa, zaštite na radu i kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
U zajedničkim inicijativama i u suradnji sa ostalim granskim udrugama predlagati rješenja Ministarstvu rada koja su primjenjiva u industriji. U propisima vezanih uz zaštitu na radu potrebno je brisati niz odredbi koje su neadekvatne i neusklađene sa potrebama poslova te uvode nepotrebne dodatne obveze/troškove poslodavcima. Obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ukinuti i riješiti na drugačiji način, a ne nametanjem obveza metodom kažnjavanja poslodavaca koji nemaju obveznu kvotu; predvidjeti olakšice i veću pomoć poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom
• Potaknuti porezne promjene u cilju poticanja gospodarskog razvoja
Prema Ministarstvu financija i drugim nadležnim tijelima zatražiti promjene Zakona i Pravilnika.
• Omogućiti bolje uvjete poslovanja i kvalitetnije poslovno okruženje
Nužno je objaviti novi Registar parafiskalnih nameta te prepoznati nepotrebne naknade i pristoje koje tvrtke moraju plaćati, a nisu vezane uz djelatnost tvrtke te pojedine parafiskalne namete smanjiti, a neke i ukinuti.
• Osigurati uvjete za financiranje putem EU fondova – dodjela bespovratnih sredstva odnosno sufinanciranje projekata
Potrebno je promijeniti shvaćanja i tumačenja nadležnih ministarstava i drugih tijela vezano za kategorizaciju poduzetnika. Omogućiti pristup financiranju i srednje velikim poduzećima. Poticati one tvrtke koje imaj rast zapošljavanja i ulaganja te napraviti registar takvih trgovačkih društava u RH koja imaju konstantna zapošljavanja i ulaganja.
• izgradnja imidža grafičke djelatnosti
Kroz promotivne aktivnosti Udruge, tijela i članove Udruge, ukazati na važnost ovog domaćeg sektora koji za sada nije prepoznat kao djelatnost niti pri Ministarstvu malog i srednjeg poduzetništva niti pri Ministarstvu gospodarstva.


Kroz zajednički rad članova Udruge i kroz ulogu HUP-a kao reprezentativnog predstavnika poslodavaca u RH, Udruga će tijekom nadolazećeg razdoblja pokrenuti sljedeće aktivnosti:
• izgradnja imidža i bolje pozicioniranje grafičke djelatnosti
Izraditi prepoznatljivost Udruge pri nadležnim tijelima jer grafičke tvrtke i djelovanje ovog sektora općenito usmjerava se na Ministarstvo malog i srednjeg poduzetništva
U suradnji sa članovima pokrenuti izrade analize ove djelatnosti kako bi se utvrdilo stanje i snaga sektora. Pri tome uključiti sve moguće promotivne aktivnosti, tijela i raspoloživu mrežu Udruge.
• kreiranje boljih uvjeta poslovanja i kvalitetnije poslovno okruženje
Nastaviti sa aktivnostima vezanih uz ažuriranje Registra neporeznih davanja (Parafiskalnih nameta) te smanjenjem i uklanjanjem nepotrebnih neporeznih nameta nisu vezane uz djelatnost tvrtke. Objaviti i novi Registar parafiskalnih nameta koji će biti javni dokument koji se može komentirati i pratiti.
- Po pitanju inspekcijskog nadzora, smanjiti učestalost inspekcijska u tvrtkama koje traže dodatno administriranje (vremenski trošak i neadekvatni zahtjevi) npr. čak i šumarska inspekcija dolazi u nadzor grafičkim tvrtkama.
• Značajno se povećavaju obveze po osnovi zbrinjavanja otpada koje su neke i opravdane, ali često se uvode dodatne novosti i promjene koje je nemoguće brzo ugraditi u poslovanje. I općenito, postoji nemogućnost praćenja propisa koji se donose bez procjene učinaka propisa na gospodarstvo i šire društvo. Potaknuti porezne promjene u cilju poticanja gospodarskog razvoja
• Reforma strukovnog obrazovanja i programa strukovnog obrazovanja
Udruga se zalaže za promjenu programa strukovnog obrazovanja sa više prakse i manje teorije kako bi se educirali učenici za brzu prilagodbu potrebama tržišta rada i koji se brzo mogu uvesti u poslovanje. Pri tome nužno je uključiti sve srodne organizacije, komore, regionalne škole, Sindikat kako bi svi sa svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utjecali na konačan sadržaj kurikulumskih dokumenata prilagođenih sadašnjim i budućim potrebama svijeta rada. Udruga će svog predstavnika uključiti i u HKO – Sektorsko vijeće za grafičke tehnologije
• Osigurati uvjete za financiranje putem EU fondova – dodjela bespovratnih sredstva odnosno sufinanciranje projekata
• Nastaviti sa aktivnostima prema Ministarstvu regionalnog razvitka i EU po pitanju Eu financiranja projekta iz grafičkog sektora. Potrebno je promijeniti shvaćanja i tumačenja nadležnih ministarstava i drugih tijela vezano za kategorizaciju poduzetnika. Omogućiti pristup financiranju i srednje velikim poduzećima. Poticati one tvrtke koje imaj rast zapošljavanja i ulaganja te napraviti registar takvih trgovačkih društava u RH koja imaju konstantna zapošljavanja i ulaganja.
• Iniciranje promjena zakonskih propisa iz područja radnih odnosa, zaštite na radu i kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom:
U zajedničkim inicijativama i u suradnji sa ostalim granskim udrugama predlagati rješenja Ministarstvu rada koja su primjenjiva u industriji. Prijedlog je da se omogući preraspodjela 56 sati tjedno, kako bi se omogućilo poštivanje rokova isporuke u periodima povećanog opsega posla te zadržavanje proizvodnje na određenoj razini a samim time i očuvala radna mjesta. – npr. rješavanje pitanja bolovanja 42 dana na teret poslodavca.
U propisima vezanih uz zaštitu na radu potrebno je brisati niz odredbi koje su neadekvatne i neusklađene sa potrebama poslova te uvode nepotrebne dodatne obveze/troškove poslodavcima. Obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ukinuti i riješiti na drugačiji način, a ne nametanjem obveza metodom kažnjavanja poslodavaca koji nemaju obveznu kvotu; predvidjeti olakšice i veću pomoć poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom (ne mogu kazne biti veće od poticaja).
• Ostvariti kvalitetnu komunikaciju sa Sindikatom grafičara
vrh stranice