Program rada

Osigurati klimu koja će omogućiti održivu proizvodnju generičkih lijekova u Hrvatskoj i dostupnost povoljnijih, visoko-kvalitetnih generičkih lijekova stanovništvu Hrvatske i šire kroz povećanje izvoza. 


Područja aktivnosti za realizaciju cilja:

  • Regulatorno okruženje
  • Održivost domaćeg tržišta
  • Rast tržišta i povećanje izvoza
  • Podrška industriji u zajednici 
  • Regulatorno okruženje
Prilagoditi propise - odgovarajuća primjena data i market exclusivity; jasni i transparentnipropisi o stavljanjulijekova na listu te redovne kvartalne dopune liste, odgovarajuće uvođenje SPC-a, organizacija SEE regulatornog samita s ciljem harmonizacije propisa vezanih za lijekove 

  • Održivost domaćeg tržišta 
Osigurati jasan i transparentan model određivanja cijena lijekova i stavljanje istih na liste HZZO-a, uvođenje PDV-a po ulasku u EU u visini 5% za sve lijekove, omogućiti jače investiranje u R&D, povećati ukupan broja zaposlenih u domaćoj farmaceutskoj industriji  

  • Rast tržišta i povećanje izvoza 
Osigurati određivanje cijena lijekova prema EU standardima, povećati udio generičkih lijekova u ukupnom tržištu lijekova te time osigurati uštede hrvatskom zdravstvenom sustavu, povećati  izvoz članica. 

  • Podrška industriji u zajednici 
Osigurati bolji status domaće farmaceutske industrije u javnosti i bolju suradnju i pristup ciljanim skupinama, sudjelovati u radnim skupinama javnim tijela u temama vezanim za lijekove, ostvariti suradnju sa znanstvenom zajednicom (školovanje deficitarnih kadrova prema potrebama domaće farmaceutske industrije).  
vrh stranice