Program rada

Udruga priprema i ostvaruje programe i projekte :
a. praćenja i izučavanja gospodarskih tokova u djelatnosti,
b. programe i projekte obrazovanja, osposobljavanja,

c. zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja,
d. okupljanja radi razvoja i promicanja odnosa u poslovanju, izražavanja posebnosti
interesa privatnog vlasništva,
e. razvoja i poticanja poštovanja primjene etičkih načela struke,
f. poticanja suradnje s drugim strukovnim organizacijama,
g. zastupanja interesa članova pri Vladi, Ministarstvima i drugim tijelima državne,
županijske i lokalne vlasti,
h. uključivanje putem zakonom dozvoljenih postupaka i razvojem suradnje s nadležnim
tijelima u postupcima donošenja zakonskih i podzakonskih akata i akata jedinica
lokalne uprave i županije u svezi s djelatnošću, te drugih djelatnosti od interesa za
svoje članove.
Udruga kolektivno pregovara s udrugama radnika, te sudjeluje u sklapanju kolektivnih ugovora
kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosima.
Udruga osigurava savjetodavnu i drugu pomoć svojim članovima u zaštiti i promicanju njihovih
prava i interesa.
Udruga može u radnim sporovima pred sudom, arbitražom, udrugama radnika i državnim
tijelima zastupati svoje članove.
vrh stranice