Program rada

Ciljevi:

Zakonodavni okvir u obrazovanju staviti u funkciju razvoja obrazovnog sustava uklanjanjem štetnih barijera i nejednakosti

Poreznu politiku u području obrazovanja učiniti poticajnom a ne destimulativnom

Izgraditi učinkovite modele financiranja obrazovanja kao podlogu gospodarskog razvoja i konkurentnosti

Više o Programu rada Udruge na TEMELJNE ODREDNICE_PROGRAM RADA UDRUGE_final.doc
vrh stranice