Program rada

Naznake pozitivnih gospodarskih kretanja posljedično će u određenom roku utjecati na rast operacija u prijevozu roba i putnika. Da bi hrvatski transportni sektor mogao odgovoriti na izazove europskog tržišta prijevoza, nužna je potpora države koja ima zadatak kreirati poticajne uvjete poslovanja u cilju osiguranja konkurentnosti vlastitog gospodarstva, posebice kroz formiranje realnog troška poslovanja usporedivog s konkurentskim zemljama.

PROGRAMSKI PRIORITETI

  1. pozicioniranje Udruge kao ravnopravnog partnera zakonodavcu u procesu pripreme zakonske regulative
  2. jača suradnja i utjecaj na relevantna tijela državne vlasti te djelovanje kroz Gospodarsko-socijalno vijeće i Socijalno vijeće za cestovni promet u cilju jačanja konkurentnosti sektora
  3. promicanje važnosti i interesa sektora prema dionicima i općoj javnosti
  4. suradnja i strateško partnerstvo s asocijacijama i stručnjacima iz područja od interesa
  5. daljnje interno ustrojavanje prema vidovima prometa
Udruga poslodavaca prometa će djelovanje u 2015. godini usmjeriti ka poboljšanju uvjeta poslovanja članova putem smanjenja fiksnih troškova poslovanja i izmjena zakonskog okvira.

Komunikacija će u tom cilju posebice biti usmjerena prema nadležnim institucijama i zakonodavcu koji je u prethodnom razdoblju povećao troškove poslovanja, zatim prema bipartitnom Socijalnom vijeću cestovnog prometa i Gospodarsko-socijalnom vijeću.

K tome, Udruga će interese članova promicati prema javnosti putem medija, osobito u predizbornom razdoblju, te komunicirati ključne probleme sektora i prijedloge za njihovo rješavanje.
 
Udruga će biti suorganizator i partner konferencija Eurotrans Forum i INTRANSLAW te ponovno inicirati pokretanje postupka ratifikacije Protokola SDR-CMR iz 1978.g., kao i nastaviti sve prethodno započete inicijative i partnerstva (povrat trošarina na gorivo, subvencioniranje Euro 6, suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije i sl.).
 
Udruga kontinuirano promiče cjeloživotno učenje te uskladbu propisa i obrazovnog sustava prema potrebama tržišta rada.
 
Partnerstvo sa sindikatima Udruga će jačati i u narednom razdoblju, osobito kroz zajedničku platformu Socijalnog vijeća za cestovni promet.

Udruga će oko europskih stručnih pitanja aktivno djelovati unutar Europskog udruženja cestovnih prijevoznika robe (UETR), a interese putničkog cestovnog prijevoza zagovarati putem međunarodne asocijacije putničkog prijevoza IPRU.

Na dnevnoj bazi Udruga je servis članovima, kako po zajedničkim inicijativama, tako i po pojedinačnim upitima za asistenciju.

ZAKLJUČAK

Putem lobističkih aktivnosti, partnerstvima na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini te razmjenom dobre prakse, Udruga će i u 2015. godini biti aktivni sudionik relevantnih kretanja uz jačanje članstva i reprezentativnosti Udruge.
vrh stranice