Produljen rok prijelaznog razdoblja za prodaju zimskog goriva

27.04.2020.

Na prijedlog HUP- Udruge energetike, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je mišljenje kojim se početak primjene ljetnog razdoblja kvalitete benzina propisanog u Prilogu I. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN 57/17) odgađa za mjesec dana te se počinje primjenjivati od 1. lipnja 2020. godine.

 

Na taj način ministarstvo je u ovoj izvanrednoj situaciji omogućilo dobavljačima goriva da se potroše zalihe benzina iz zimskog razdoblja što je u skladu s obavijesti Europske komisije o primjeni Direktive 98/70/EC (Fuel Quality Directive) od 17. travnja 2020.g. HUP- Udruga energetike pozdravlja suradnju nadležnog nacionalnog tijela s Europskom komisijom koja je rezultirala donošenjem odgovarajuće mjere u uvjetima pandemije COVID-19 te omogućila ostvarenje zajedničkih europskih ciljeva sigurnosti opskrbe i dostupnosti energenata. Premda se intenzitet posljedica na gospodarstvo trenutno ne može sa sigurnošću predvidjeti i procijeniti, izvjesno je da ćemo biti suočeni sa znatnim poteškoćama. Okruženje u kojem posluju kompanije, uključujući izuzetno niske cijene nafte i oštar pad potražnje na domaćem i regionalnom tržištu, od nas traže prilagodbu poslovanja i regulatornog okvira kako bismo umanjili negativne efekte.

Zdravstvene mjere usmjerene na smanjenje širenja zaraze COVID-19 poput zabrane javnog prijevoza i putovanja te rada od kuće drastično su utjecale na smanjenje potražnje za gorivom. Na prodajnim mjestima pad prometa u maloprodaji kreće se prosječno oko 50%, no on je i znatno veći, ovisno o tome promatraju li se postaje u urbanim sredinama ili na autocestama. Zatečene velike zalihe zimskog goriva predstavljale su nepremostiv problem za distributere koji ih nisu u mogućnosti skladištiti te pozdravljamo produljenje prijelaznog razdoblja od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao primjer dobre prakse pravovremene prilagodbe propisa.

 

vrh stranice
vrh stranice