Privatni pružatelji zdravstvenih usluga - nedostatak zaštitne opreme

03.04.2020.

Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske obratili su se  privatni pružatelji zdravstvenih usluga koji svoju djelatnost obavljaju ugovorom s HZZO-om – privatne ordinacije opće obiteljske medicine, ginekološke ordinacije, pedijatri,  zdravstvene njege u kući pacijenata koji na žalost ne mogu doći do zaštitne opreme.

"Ministar je u svim svojim nastupima za javnost naglasio da se svi zdravstveni djelatnici (neovisno jesu li privatne ordinacije ili privatne ustanove) a koji u ovo vrijeme pružaju usluge svojim korisnicima  i koji trebaju zaštitnu opremu  obrate svojim lokalnim stožerima civilne zaštite. Na žalost, na terenu je situacija da privatne ordinacije i privatne ustanove ne mogu dobiti potrebnu zaštitnu opremu iako idu u kuće pacijenata i u direktnom su kontaktu s pacijentima - jer su privatni i kao takvi bi se trebali sami snaći.

Slijedom iznesenog, ljubazno vas molimo, svjesni da je zaštitne opreme malo, ali isto tako da treba zaštiti i zdravstvenog radnika i pacijenta da se izda uputa lokalnim stožerima da se omogući zaštitna oprema i privatnim pružateljima usluga."

Odgovor: STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kontinuirano pruža potporu zdravstvenom sektoru u provedbi mjera za zaštitu zdravlja od COVID-19.

Mišljenja smo da svi zdravstveni djelatnici trebaju imati adekvatnu zaštitu kako bi zaštitili svoje i zdravlje pacijenata te u tom pogledu ulažemo velike napore kako bi se zaštitna oprema osigurala i u najkraćem moguće roku dopremila svima kojima je potrebna. Nažalost svjesni smo činjenice da je dostupnost zaštitne opreme na tržištu mala te da dostupnu opremu treba koristiti racionalno.

Opetovano ćemo obavijestiti stožere civilne zaštite na regionalnoj razini da kod prikupljanja potreba za zaštitnom opremom imaju u vidu i privatne pružatelje zdravstvenih usluga kojima je potrebna zaštitna oprema.

vrh stranice