Preporuke EK za Hrvatsku - proljetni paket Europskog semestra

20.05.2020.

U preporukama EK za preporuke Vijeća o nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2020. i davanju mišljenja Vijeća o konvergencijskom programu Hrvatske za 2020. godinu stoji: 

Preporučuje se da Hrvatska 2020. i 2021. poduzme sljedeće mjere:

  1. U skladu s općom klauzulom o izuzeću, poduzeti sve potrebne mjere za učinkovito rješavanje pandemije, održavanje ekonomije i podržavajte oporavak koji slijedi. Kada to gospodarski uvjeti omoguće  nastaviti s provođenjem fiskalne politike s ciljem postizanja razborite srednjoročne fiskalne pozicije i osiguranja održivosti duga uz istovremeno povećanje ulaganja. Povećati otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu geografsku raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova, bližu suradnju između svih razina uprave i ulaganja u e-zdravstvo.
  2. Pojačati mjere i institucije na tržištu rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalnog dohotka. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama. Promicati stjecanje vještina.
  3. Održavati mjere za osiguravanje likvidnosti za mala i srednja poduzeća i samozaposlene. Dodatno umanjiti parafiskalne troškove i ograničenja u reguliranju tržišta dobara i usluga. Rana plaćanja zrelih javnih investicijskih projekata i promicanje privatnih ulaganja za poticanje gospodarskog oporavka. Fokusirati ulaganja na „zeleni“ i digitalni prijelaz, posebice na okolišnu infrastrukturu, održivi gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije i širokopojasne mreže velike brzine.
  4. Ojačati kapacitet i učinkovitost javne uprave za osmišljavanje i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini. Poboljšati učinkovitost pravosudnog sustava.

 

vrh stranice
vrh stranice