Pregled ekonomskih kretanja – 8. lipnja 2020.

08.06.2020.

1.  Na kraju svibnja gotovo 55.000 osiguranika manje nego na kraju istog mjeseca 2019.

- Prema podacima HZMO-a, ukupan broj osiguranika na kraju svibnja iznosio je 1.523.653 osoba, što je 3,4 % (54.334 osobe) manje u odnosu na svibanj 2019., ali i 0,2 % (3.063 osoba) više nego u travnju ove godine. Inače se, zbog sezonskog zapošljavanja, u mjesecu svibnju standardno povećava broj osiguranika u odnosu na travanj (u svibnju 2019. za 2,1 % ili 32.462 osobe).

- Najveći pad na godišnjoj razini, i u relativnom i u apsolutnom iznosu zabilježen je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (-25,6 % ili 30.188 osoba), dok je u odnosu na prethodni mjesec broj osiguranika u ovim djelatnostima porastao za 4,2 % (ili 3.574 osobe). Ovi podaci sugeriraju da su se, unatoč neizvjesnoj turističkoj sezoni, nakon prestanka ograničenja rada društvenih i gospodarskih aktivnosti i djelatnosti tijekom svibnja određeni dijelovi u ovom sektoru ipak pokrenuli i zaposlili nove djelatnike.

- Osim djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, najveći pad na godišnjoj razini (u apsolutnom iznosu) vidljiv je u prerađivačkoj industriji (-8.031 osoba ili -3,2 %) i trgovini (-7.588 osoba ili -3,1 %), nakon čega slijede administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (-6.555 osobe ili -12,2 %).

- Sektor građevine bilježi rast broja osiguranika i na godišnjoj (4.717 osoba ili 4,1 %) i na mjesečnoj razni (207 osoba ili 0,2 %). Vidljiv rast broja osiguranika u odnosu na svibanj 2019. zabilježen je još i u djelatnostima informacija i komunikacija te stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti.

- Najveći pad na mjesečnoj razini (u apsolutnom iznosu) vidljiv je u djelatnosti javne uprave i obrane te obveznog socijalnog osiguranja (-622 osobe ili -0,5 %). Zanimljivo, i ostale djelatnosti unutar javnog sektora –  obrazovanje i zdravstvena zaštita i socijalna skrb – bilježe pad broja osiguranika na mjesečnoj razini (-292 i  -412 osoba), dok je za djelatnosti javne uprave i obrane te obveznog socijalnog osiguranja i obrazovanja vidljiv pad i na godišnjoj razini (-3.635 osoba ili -2,9 % te -1.814 osobe ili -1,6 %). Istovremeno, broj osiguranika u djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi raste na godišnjoj razini (za 766 osoba ili 0,7 %).

 

2. Agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila postojeći rejting uz reviziju ekonomskih prognoza

- Agencija za kreditni rejting Fitch zadržala je ocjenu Hrvatske na razini investicijskog rejtinga BBB-, uz nepromijenjene stabilne izglede. U priopćenju se napominje kako stabilni izgledi odražavaju pouzdanje da će vlasti održati srednjoročnu fiskalnu stabilnost istovremeno pružajući kratkoročnu podršku u borbi protiv COVID-19, kao i nastavak postepenog napretka ka pristupanju europodručju.

- Revidirali su i procjenu rasta BDP-a za 2020.; s ranijih 5,5 % na – 8,4 %, dok bi oporavak gospodarstva u 2021. trebao ići po stopi od 5,0 %.

- Više informacija dostupno je u priopćenju agencije za kreditni rejting Fitch.

- Informacije o kreditnom rejtingu drugih agencija dostupne su na web stranicama HNB-a.

 

3. Hrvatska, nakon Italije, ima najkraće očekivano trajanje radnog vijeka u EU: 32,5 godina

- U 2019. godini, očekivano prosječno trajanje radnog vijeka odrasle populacije (15+) u EU iznosilo je 35,9 godina. To je bilo 0,2 godine duže od prosjeka za 2018. godinu, a 3,6 godina duže nego 2000. godine.

- Švedska i Nizozemska imale su najduže očekivano trajanje radnog vijeka (42,0 i 41,0 godinu), dok je najkraće očekivano trajanje radnog vijeka zabilježeno u Italiji (32,0 godine), Hrvatskoj (32,5 godine), Grčkoj (33,2 godine), Belgiji i Poljskoj (po 33,6 godina).

- Više informacija dostupno je u objavi Eurostata.

 

4. ECB završio sveobuhvatnu procjenu pet hrvatskih banaka: nema kapitalnih nedostataka

- Procjena je obuhvaćala pregled kvalitete imovine i testiranje otpornosti na stres za svaku banku a provedena je po zahtjevu Hrvatske za uspostavu bliske suradnje s Europskom središnjom bankom (ECB-om).

- Sveobuhvatnom procjenom bile su obuhvaćene Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska i Hrvatska poštanska banka.

- Utvrđeno je da nijedna od obuhvaćenih pet banaka nema kapitalnih nedostataka jer njihove stope nisu bile niže od minimalnih stopa koje se upotrebljavaju u pregledu kvalitete imovine i testiranju otpornosti na stres.

- Više informacija dostupno je na web stranicama HNB-a.

 

vrh stranice
vrh stranice